Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Λεχαινών (Λεχαινών)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Λεχαινών
(ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 5 )

Τηλ. Επικοινωνίας: 26230-24214      Fax: 26230-24214      
Ε-mail:
lehena@efka.gov.gr