Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Κρεστένων (Κρεστένων)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Κρεστένων
(ΚΕΠ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ )
Τηλ: 26253-60111     Fax: 26250-25723    e-mail: krestena@efka.gov.gr