Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Κόνιτσας (Κόνιτσας)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Κόνιτσας
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 44100 )
Τηλ: 26553-60366      Fax: 26553-60346     e-mail: konitsa@efka.gov.gr