Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Καρλοβασίου (Καρλοβασίου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Καρλοβασίου
(ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, 83200 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ)

Τηλ. επικοινωνίας: 22733-50850, Fax: 22733-50849
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 22733-50851
e-mail: karlovasi@efka.gov.gr