Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ιτέας (Ιτέας)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ιτέας
(ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 61, ΙΤΕΑ 33200 )

Τηλ. Επικοινωνίας: 2265351131 Fax: 2265351114 
E-mail: itea@efka.gov.gr