Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ιτέας (Ιτέας)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ιτέας
ΗΛΙΑ ΤΡΙΓΚΑ 47

Τηλ. Επικοινωνίας: 2265351131
E-mail: itea@efka.gov.gr