Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ευδήλου (Ευδήλου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ευδήλου
ΕΥΔΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

Τηλ. επικοινωνίας: 22750-31190, 22750-31192
Τηλ. Επικοινωνίας για θέματα Συντάξεων: 22750-31190, 22750-31192
e-mail: evdilos@efka.gov.gr