Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ευδήλου (Ευδήλου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ευδήλου
(ΕΥΔΗΛΟΣ 83302)

Τηλ. επικοινωνίας: 22750-31190, 22750-31192  Fax: 22750-31296
e-mail: evdilos@efka.gov.gr