Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ασπροπύργου (Ασπροπύργου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Ασπροπύργου
(ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 19300 )
Τηλ: 210-5586632, 210-5586633       Fax: 210-5577938    e-mail: aspropirgos@efka.gov.gr