Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αμυνταίου (Αμυνταίου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αμυνταίου
(Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8 τ.κ. 53200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ )

Τηλ. Επικοινωνίας: 2386350503  Fax: 2386024104    
Ε-mail: aminteo@efka.gov.gr