Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αμυνταίου (Αμυνταίου)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αμυνταίου
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8 τ.κ. 53200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2386350503    
Ε-mail: aminteo@efka.gov.gr