Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αμφίκλειας (Αμφίκλειας)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αμφίκλειας
ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΤΚ 35002 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2234350125
E-mail: amfiklia@efka.gov.gr