Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αμφίκλειας (Αμφίκλειας)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αμφίκλειας
(ΚΑΡΑΜΕΡ ΤΖΑΝΗ / 35002 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ )

Τηλ. Επικοινωνίας: 2234350125       Fax: 2234350125      
E-mail: amfiklia@efka.gov.gr