Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αγιάς (Αγιάς)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αγιάς
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ 7Α, τ.κ. 40003 ΑΓΙΑ

Τηλ. Eπικοινωνίας: 2494350129     
e-Μail: agia@efka.gov.gr