Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αγιάς (Αγιάς)

Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αγιάς
(ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ 7Α, τ.κ. 40003 ΑΓΙΑ  )
Τηλ: 2494350129     
e-mail: agia@efka.gov.gr