Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

Εφόσον έχει προηγηθεί η πιστοποίηση του φορέα σας, μπορείτε να κάνετε είσοδο στην υπηρεσία Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας