Γενική Διεύθυνση Συντάξεων

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12, ΤΚ 10677, ΑΘΗΝΑ
 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Τ: 210-3891075
Τ: 210-3891076
E: dioik.merimna.syntaxeon@efka.gov.gr

 • Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

  Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών
  Φ: 210-3891230
  E: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr 
  Προϊστάμενος
  Τ: 210-3891033
  Υπάλληλοι
  Τ: 210-3891189
  Τ: 210-3891240
  Τ: 210-3891202
  Τ: 210-3891102 
  Τ: 210-3891073

  Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη - Μισθωτών
  E: tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος
  Τ: 210-3891117
  Υπάλληλοι 
  Τ: 210-3891116
  Τ: 210-3891118

  Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης
  E: tm.nom.syntda@efka.gov.gr 
  Προϊστάμενος
  Τ: 210-3891074
  Υπάλληλοι 
  Τ: 210-3891009


  Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων
  E: tm.nom.syntdde@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος
  Τ: 210-3891115

 • Δ/ΝΣΗ Α' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ 
  (Κηφισίας 178)

  Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
  E: tm.enstaseona@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος
  Τ: 210-3891081

 • Δ/ΝΣΗ B' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ
  (Ελ. Βενιζέλου 3&Εθνικής Αντιστάσεως, τ..κ. 18531  Πειραιάς)
  Ε: d.bapon.synt@efka.gov.gr
  Διευθυντής
  Τ: 210-4192189 Φ:210-4125831
  Υποδιευθυντής
  Τ: 210-4192174 
  Ε: sd.bapon.synt@efka.gov.gr

  Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
  E: tm.enstaseonb@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος
  Τ: 210-4192159
  Υπάλληλοι 
  Τ: 210-4192161,157,160
  Τ: 210-4101850, 867, 876 (τ.ΟΑΕΕ)
 • Τμήμα Α' (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
  E: tm.giratosba@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος
  Τ: 210-4192136
  Υπάλληλοι 
  Τ: 210-4192153, 155, 193, 156, 138, 177(Γραμματεία)
 • Τμήμα B' (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
  E: tm.giratosbb@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος
  Τ: 210-4192134
  Υπάλληλοι 
  Τ: 210-4192142, 144, 113, 133, 140, 175(Γραμματεία)
 • Τμήμα Γ' (τ. ΝΑΤ)
  E: tm.giratosbc@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος
  Τ: 210-4192150
  Υπάλληλοι 
  Τ: 210-4192149, 151, 176, 187, 115, 123(Γραμματεία)
 • Τμήμα Δ' (τ. ΟΑΕΕ & τ. ΤΑΝΠΥ)
  E: tm.giratosbd@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος
  Τ: 210-4101842
  Υπάλληλοι 
  Τ: 210-4101863, 855, 851, 853, 860, 879, 858(τ. ΤΑΝΠΥ)
 • Τμήμα Ε' (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
  E: tm.giratosbe@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος
  Τ: 210-4192135
  Υπάλληλοι 
  Τ: 210-4192145, 148, 146, 138, 147, 119(γραμματεία), 183 (οπεκα)

 

 • Δ/ΝΣΗ Γ' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
  (Αριστοτέλους 15-17 τ.κ.54624 Θεσσαλονίκη)

  Τμήμα Α' Απονομής Συντάξεων Γήρατος

  Τμήμα Β' Απονομής Συντάξεων Γήρατος
  Τ: 2310-294862 
  Φ: 2310-243429

  Τμήμα Γ' Απονομής Συντάξεων Γήρατος
  Τ: 2310-294811 

  Τμήμα Απονομής Συντάξεων Θανάτου
  Τ: 2313-322857 

  Τμήμα Απονομής Διεθνών Συντάξεων
  Τ: 2310-294837 
  Φ: 2310-294998

  Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
  Τ: 2310-294814 
  Φ: 2310-223796

 

 • Δ/ΝΣΗ Δ' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

  Υποδιεύθυνση Απονομών 
  Προϊστάμενος Υποδιεύθυνση

  Τ: 210 52 78 819

  Τμήμα Β' Απονομής Συντάξεων Υγειονομικών(ΠΡ. ΤΣΑΥ)
  Τ: 210 52 78 810


  Τμήμα Γ' Απονομής Συντάξεων Μηχανικών(ΠΡ. ΤΣΜΕΔΕ)
  Τ: 210 5278 811 
  Email: tm.aponomi.tsmede@efka.gov.gr  

  Τμήμα Δ' Απονομής Συντάξεων Ασφαλισμένων στα Mεσα ΜΜΕ(ΠΡ.ΤΣΠΕΑΘ)
  Τ: 210 52 78 816 
  Τ: 210 52 78 814

  Τμήμα Δ' Απονομής Συντάξεων Ασφαλισμένων στα Mέσα ΜΜΕ(ΠΡ.ΤΑΤΤΑ)
  Τ: 210 52 78 824 
  Τ: 210 52 78 825

  Τμήμα Δ' Απονομής Συντάξεων Ασφαλισμένων στα Mέσα ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ)
  Τ: 21052 78 821 

  Τμήμα Δ' Απονομής Συντάξεων Ασφαλισμένων στα Mέσα ΜΜΕ (πρ. ΤΣΕΥΠ)
  Τ: 21052 78 808

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ' ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διευθυντής

Τ: 2132169389

Υποδιευθυντής Αναπηρίας

Τ: 21321693391

 • ΤΜΗΜΑ Α' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (τ. ΟΓΑ)
  Προϊστάμενος Τμήματος 
  Τ:2132169353
  Ε:d.sint.anik@efka.gov.gr
   
 • ΤΜΗΜΑ Β' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ(τ. ΟΑΕΕ, τ.ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
  Προϊστάμενος Τμήματος 
  Τ: 2132169407
  Υπάλληλοι
  Τ: 2132169414-16
   
 • ΤΜΗΜΑ Γ' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (τ.ΙΚΑ, τ. ΤΑΥΤΕΚΩ)
  Προϊστάμενος Τμήματος 
  Τ: 2132169351
  Υπάλληλοι
  Τ: 2132169409-410
  Τ: 21321669413
  Τ: 21321693394

 

 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  Προϊστάμενος Τμήματος 
  Τ:2132169418

   
 • ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  Προϊστάμενος Τμήματος 
  Τ:21321669419

 

 

          Υποδιεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και
          Αποκατάστασης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

          Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 45624

          sdth.fapon.synt@efka.gov.gr

 

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  Τ:2310294849
  Τ:2310294887
  Τ:2310294859

 

 

 • ΤΜΗΜΑ Α' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  Προϊστάμενος Τμήματος 

  Τ:2310294872
  Ε:tm.aapon.syntth@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:2310294867
  Τ:2310294864
  Τ:2310294824
  Τ:2310294979
  Τ:2310294865
  Τ:2310294859

 

 • ΤΜΗΜΑ B' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  Προϊστάμενος Τμήματος 

  Τ:2310294965
  Ε:tm.bapon.syntth@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:2310294965
  Τ:2310294812
  Τ:2310294913
  Τ:2310294960
  Τ:2310294965

 

 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  Προϊστάμενος Τμήματος 

  Τ:2310294827
  Ε:tm.enstaseonaponth@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:2310294732
  Τ:2310294757
  Τ:2310294851
  Τ:2310294942
  Τ:2310294849
  Τ:2310294859