Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
e-mail: grafeio.gdit@efka.gov.gr
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 11527, Αθήνα

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    
T: 210 7457408    
e-mail: grafeio.gdit@efka.gov.gr
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 11527, Αθήνα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
e-mail: dioik.merimna.it.@efka.gov.gr
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 11527, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η γραμματειακή υποστήριξη & και μέριμνα για ορθή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης.
Προϊστάμενος
T: 210 7457411
Υπάλληλοι
T: 210 7457444
T: 210 7457404
T: 210 7457450
T: 210 7457391
T: 210 7457419
T: 210 7457422

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
e-mail: d.plan@efka.gov.gr
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 11527, Αθήνα
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 210 7457483

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
e-mail: tm.plan@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Σχεδιασμός και Συντονισμός Δράσεων Πληροφορικής
Προϊστάμενος
T: 210 7457458
Υπάλληλοι
T: 210 7457507
T: 210 7457370
T: 210 7457394
T: 210 7457398
T: 210 7457323

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
e-mail: tm.hwsw.supply@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Σύνταξη Προδιαγραφών Έργων και Δράσεων Πληροφορικής
Προϊστάμενος
T: 210 7457317
Υπάλληλοι
T: 210 7457403
T: 210 7457420
T: 210 7457374

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
e-mail: tm.sec@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Τήρηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
Προϊστάμενος
T: 210 7457383
Υπάλληλοι
T: 210 7457363
T: 210 7457372

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
T: 210 7759356
e-mail: d.infra@efka.gov.gr
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 11527, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 210 7457495

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
e-mail: tm.cenral@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Προϊστάμενος
T: 210 7457334
Υπάλληλοι
T: 210 7457513
T: 210 7457427
T: 210 7457503
T: 210 7457424
T: 210 3275066
T: 210 7457502

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
e-mail: tm.network@efka.gov.gr
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 11527, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Διαχείριση Δικτυακών Υποδομών
Προϊστάμενος
T: 210 7457390
Υπάλληλοι
T: 210 7457338
T: 210 7457335
T: 210 7457574
T: 210 7457508
T: 210 7457310
T: 210 7457344

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
e-mail: tm.reg.infra@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Διαχείριση Υποδομών  πληροφορικής Περιφερειακών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος
T: 210 7457509
Υπάλληλοι
T: 210 7457478
T: 210 7457487
T: 210 7457326
T: 210 7457341
T: 210 7457488
T: 210 7457313
T: 210 7457318
T: 210 7457314
T: 210 7457375

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
e-mail: d.egov@efka.gov.gr
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 11527, Αθήνα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Γενικός σχεδιασμός,αξιοποίηση,ανάπτυξη και υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 210 7457472
T: 210 7759264

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
e-mail: tm.webapps@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ανίχνευση, καταγραφή, σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση, διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Προϊστάμενος
T: 210 7457490
Υπάλληλοι
T: 210 7457531
T: 210 7457447
T: 210 7457308
T: 210 7457521

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
e-mail: tm.interop@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για την επικοινωνία με άλλους φορείς του δημοσίου, με σκοπό την ηλεκτρονική διασύνδεση και την ανάπτυξη και την αυτόματη λήψη πληροφορίας, μέσω διαλειτουργικότητας, που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Προϊστάμενος
T: 210 7457417
Υπάλληλοι
T: 210 7457337
T: 210 7457402

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
e-mail: tm.web@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών  και του ιστότοπου του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Προϊστάμενος
T: 210 7457500
Υπάλληλοι
T: 210 7457485
T: 210 7457385
T: 210 7457354
T: 210 7457381

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
e-mail: d.efarmogon@efka.gov.gr
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 11527, Αθήνα
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
T: 210 7457416

Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εσωτερικών Εφαρμογών Πληροφορικής
e-mail: tm.sw@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εσωτερικές εφαρμογές και πρόταση για την προμήθεια εμπορικών πακέτων λογισμικού. Συντήρηση, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογών. Μεταπτώσεις από παλαιά συστήματα. Ελέγχους για εντοπισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων.  Συντονισμός με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.
Προϊστάμενος
T: 210 7457336
Υπάλληλοι 
T: 210 7457305, 389, 532, 309, 529, 402, 328, 307
T: 210 7457454, 304, 479, 570, 351, 357
T: 210 7457364, 365, 477, 306, 348, 362, 524, 476, 425

Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων
e-mail: tm.pl@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Διαχείριση και υποστήριξη των εφαρμογών, έλεγχος για ποιότητα και ακεραιότητα των δεδομένων. Καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής των δεδομένων πρόσβασης. Υποστήριξη, καθοδήγηση χρηστών και καθορισμός δικαιωμάτων.
Προϊστάμενος
T: 210 7457352
Υπάλληλοι
T: 210 7457382, 566,519, 331, 360, 522, 373
T: 210 7457350, 339,515, 528, 340, 380, 480
T: 210 7457408, 353,392, 474, 518

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
e-mail: helpdeskpl@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Αναφορές βλαβών και προβλημάτων που υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή εγγράφων από τους χρήστες, υποστήριξης και διαχείρισης αυτών. Προτάσεις για επίλυση προβλημάτων
Προϊστάμενος
T: 210 7457537
Υπάλληλοι
T: 210 7457 378, 511, 384, 568, 396