Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας

Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας
28ης Οκτωβρίου 54, 10682 - Αθήνα 

E-mai: gd.paroxon@efka.gov.gr

 

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
  Τ:210-8808705, 210-8808809
 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
  Προϊστάμενος 
  Τ:210-8808805
  Ε: dioik.merimna.paroxon@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:210-8808801
  Τ:210-8808802
  Τ:210-8808803
  Τ:210-8808800
  Τ:210-8808799
   
 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
  Προϊστάμενος
  Τ:210-8808815
  Ε: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:210-8808814

   
 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚOY ΕΛEΓΧΟY
  Προϊστάμενος  
  Τ:210-8808774
  Ε: tm.delegx.par@efka.gov.gr
   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α΄ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ε: d.aparoxon@efka.gov.gr

 • ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
  Προϊστάμενος 
  Τ:210-8808779
  Ε: tm.asfikan@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:210-8808781
  Τ:210-8808755
  Τ:210-8808782
  Τ:210-8833508

  Eυρωπαϊκές κάρτες
  Ε:ekdosi.ekaa@efka.gov.gr 
  Υπάλληλοι
   Τ:210-8808778, 210-8808775 
  Ε:ekaa.greece@efka.gov.gr

 

 • ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
  Προϊστάμενος  
  Τ:210-8808702
  Ε: tm.aepid.mitr@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:210-8808789
  Τ:210-8808791-792
   
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
  Προϊστάμενος
  Τ:210-8808796
  Ε: tm.bepid.mitr@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:210-8808796
   
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
  Προϊστάμενος
  Τ:210-8808794
  Ε: tm.aexodakid@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:210-8808785, 210-8808793
   
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
  Προϊστάμενος 
  Τ:210-8808784
  Υπάλληλοι
  Τ:210-8808786, 210-8808788
  Ε:tm.bexodakid@efka.gov.gr

 

 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  Προϊστάμενος 
  Τ:210-8808770 
  Υπάλληλοι
  Τ:210-8808769
  Ε:tm.aenstaseonprosf@efka.gov.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (28ης Οκτωβρίου 54, 106 82)      
E: d.iatr.axiol@efka.gov.gr 

 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Υ.Ε.      
  Ε: tm.ye@efka.gov.gr 
  Προϊστάμενος
  T: 210-8808823       
  Υπάλληλοι
  T: 210-8808822       
  T:  210-8808850       
  T:  210-8808849       
  T:  210-8808825       
  T:  210-8808824       
  T:  210-8808851    
   
 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΕ ΚΕΠΑ    
  E: tm.epixypye@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος 
  T: 210-8808744       
  Υπάλληλοι
  T: 210-8808750       
  T: 210-8808746  
      
 • ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
  E: tm.iatr.ye@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος  
  T: 210-8808751      
  Υπάλληλοι
  Τ: 210-8808749       
  T: 210-8808752       
   
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΕ ΚΕΠΑ      
  E:tm.apot.ye@efka.gov.gr
  Προϊστάμενος  
  Τ: 210-8808742       
  Υπάλληλοι
  Τ: 210-8808741       
  Τ: 210-8808743  


ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Ε: d.bparoxon@efka.gov.gr

 • ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
  Προϊστάμενος
  Τ:210-8808829
  Ε:tm.aepid.asth@efka.gov.gr
   
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
  Προϊστάμενος 
  Τ:210-8808848
  Υπάλληλοι
  Τ:210-8808761, 210-8808762
  Ε:tm.bepid.asth@efka.gov.gr
 • ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
  Προϊστάμενος
  Τ:210-8808847
  Ε: tm.bparoxon.xrima@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:210-8808763, 210-8808765
   
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  Προϊστάμενος
  Τ:210-8808830
  Ε:tm.bparatix@efka.gov.gr
   
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  Προϊστάμενος
  Τ:210-8808760
  Ε: tm.benstaseonprosf@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:210-8808767
   
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ΄ ΠΑΡΟΧΩΝ     (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 36, 546 23, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

   Γραμματεία
   Τ: 2310-234279