Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
e-mail: gd.oikon@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    
T: 210 5213107    
e-mail: gd.oikon@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
e-mail: dioik.merimna.oikon@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η γραμματειακή υποστήριξη & και μέριμνα για ορθή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5213188
Υπάλληλοι
T: 210 5213172
T: 210 5213173
T: 210 5213177
T: 210 5213182

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ
Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, ΤΚ 10557
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Πληρωμή εφάπαξ, τιμολογίων, κληρονομικών Δικαιωμάτων κλάδων επικουρικής & εφάπαξ, λογιστική παρακολούθηση οικονομικών πράξεων, πρ/σμος επικουρικών κλάδων & εφάπαξ, διαχείριση εσόδων    
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 210 3275211
e-mail: d.oikon.diaxee@efka.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, ΤΚ 10557
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Λογιστική & ταμειακή παρακολούθηση οικονομικών διαδικασιών και τραπεζικών κινήσεων, προϋπολογισμός επικουρικών κλάδων & εφάπαξ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3275211
e-mail: tm.oikom.diaxee@efka.gov.gr
Υπάλληλοι
T: 210 3275207
T: 210 3275197
T: 210 3275203
T: 210 3275046
T: 210 3275208
T: 210 3275199
T: 210 3275036

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, ΤΚ 10557
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Πληρωμή εφάπαξ, κληρονομικών δικαιωμάτων, εξόδων και δαπανών διοίκησης πανελλαδικά
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3275193
e-mail: tm.ekdap@efka.gov.gr
Υπάλληλοι
T: 210 3275192
T: 210 3275094
T: 210 3275205
T: 210 3275186
T: 210 3275202
T: 210 3275182

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
e-mail: tm.esodon.oikom.diaxee@efka.gov.gr
Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, ΤΚ 10557
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Διαχείριση εσόδων, καταλογισμών και έκδοση αποφάσεων επ' αυτών πανελλαδικά
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3275165
Υπάλληλοι
T: 210 3275183
T: 210 3275081

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
e-mail: d.oikon.diax@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    
T: 210 5213196

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
e-mail: tm.logist@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Επιμέλεια οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας των οικονομικών υπηρεσιών των μονάδων e-ΕΦΚΑ, λογιστικό σχέδιο, τήρηση λογιστικών βιβλίων, κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμός - απολογισμός.
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5213120
Υπάλληλοι
T: 210 5213185
T: 210 5213183
T: 210 5213113
T: 210 5213118
T: 210 5213139
T: 210 5213141
T: 210 5213168
T: 210 5213163
T: 210 5213126
T: 210 5213128
T: 210 5213134
T: 210 5213138
T: 210 5213150
T: 210 5213152
T: 210 5213157
T: 210 5213180

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
e-mail: tm.budget@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Κατάρτιση & παρακολούθηση εκτέλεσης Προϋπολογισμού e-ΕΦΚΑ, μεταβιβάσεις πιστώσεων σε ΠΥΣΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5213110
Υπάλληλοι
T: 210 5213109
T: 210 5213112

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
e-mail: tm.dimosanaforon@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Έκδοση δημοσιονομικών αναφορών με αποδέκτες φορείς του Δημοσίου, Έκδοση και διανομή Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων, Διαχείριση ιστοσελίδας deltio.tnomik.gr
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5213133
Για θέματα Δημοσιονομικών Αναφορών
T: 210 5213111
T: 210 5213127
Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων - ιστοσελίδα
deltio.tnomik.gr
T: 210 5213130
e-Mail: deltio@efka.gov.gr
T: 210 5213131
T: 210 5213149

ΤΜΗΜΑ Α' ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
e-mail: tm.alogist@efka.gov.gr    
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς προμηθευτές υγειονομικού υλικού τ.ΙΚΑ, προς παρόχους υγείας τ.ΤΥΔΚΥ, προς παρόχους
υγείας τ.ΟΑΕΕ, εκτέλεση των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, καταχώρηση, εκκαθάριση και είσπραξη ποσών αγγελιόσημου.
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5213115
Υπάλληλοι
T: 210 5213166
T: 210 5213144
T: 210 5213145
T: 210 5213124
T: 210 5213114
T: 210 5213178
T: 210 5213108
T: 210 5213142
T: 210 5213132

ΤΜΗΜΑ Β' ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
e-mail: tm.blogist@efka.gov.gr
Μενάνδρου 41-43, Αθήνα, ΤΚ 10437
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών τ.ΦΚΑ (εκτός τ.ΙΚΑ και ΟΑΕΕ-Αττική)
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5239550
T: 210 5230525
Υπάλληλοι
T: 210 5236829
T: 210 5230094
T: 210 5233568
T: 210 5247237
T: 210 5224352
T: 210 5237560
T: 210 5247297
T: 210 5224913
T: 210 5225693
T: 210 5224395

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 210 5213197
e-mail: d.dapanon@efka.gov.gr

Α΄ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
e-mail: tm.adapanon@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Έλεγχος & εκκαθάριση λογαριασμών ΔΕΚΟ, κοινοχρήστων, δικαστικών εξόδων. Δαπάνες Κεντρικής Διοίκησης.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5213122
Υπάλληλοι
T: 210 5213116
Έλεγχος & εκκαθάριση αμοιβών συνεργαζόμενων δικηγόρων - Δαπάνες Κεντρικής Διοίκησης
T: 210 5213137
Έλεγχος & εκκαθάριση αμοιβών συνεργαζόμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών
T: 210 5213129

Β΄ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
e-mail: tm.bdapanon@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5213147
Έξόδων μετακίνησης υπαλλήλων κεντρικής υπηρεσίας, πληρωμή συμβασιούχων μίσθωσης έργου κ.λπ.
T: 210 5213123
Έλεγχος & εκκαθάριση Συμβάσεων
T: 210 5213146
Έλεγχος & εκκαθάριση Τεχνικών έργων
T: 210 5213181

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
e-mail: tm.dapanon@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ταμειακή εκτέλεση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής πάσης φύσεως παροχών και δαπανών
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5213175
Υπάλληλοι
T: 210 5213140
T: 210 5213136
T: 210 5213155
T: 210 5213117
T: 210 5213119
T: 210 5213165
T: 210 5213167

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
e-mail: tm.misthodosias@efka.gov.gr
Ακαδημίας 22, Αθήνα, ΤΚ 10671
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση & πληρωμή τακτικής μισθοδοσίας, αμοιβών ΣΟΧ, απασχολούμενων ΟΑΕΔ & πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3729653
Υπάλληλοι
T: 210 3729698
T: 210 3729660
T: 210 3729650
T: 210 3729644
T: 210 3729659
T: 210 3729643
T: 210 3729665
T: 210 3729658
T: 210 3729511
T: 210 3729663
T: 210 3729760
T: 210 7457349 (Παπαδιαμαντοπούλου 87, Ζωγράφου ΤΚ 11527)
T: 210 7457359

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
e-mail: mailto:tm.kinitisperiousias@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Διαχείριση & αξιοποίηση κινητής περιουσίας του e-ΕΦΚΑ. Μηνιαίες αναφορές αποτίμησης χαρτοφυλακίου και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα Ελλάδος και στο εποπτεύον Υπουργείο κ.λπ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5213143
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
T: 210 5213135

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
T: 210 3891000
e-mail: d.ekplsynt@efka.gov.gr
Πατησίων 12, Αθήνα, ΤΚ 10677
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 210 3891209
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Υπάλληλοι
T: 210 3891254

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ
e-mail: tm.plir.giratosa@efka.gov.gr
Πατησίων 12,
Αθήνα, ΤΚ 10677
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Πληρωμή συντάξεων E.T.A.A., Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., Τ.Α.Π-ΔΕΗ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3891168
για Πληρωμή συντάξεων E.T.A.A.-ΤΑΝ
T: 210 3891116
για Πληρωμή συντάξεων E.T.A.A.-ΤΣΜΕΔΕ
T: 210 3891249
για Πληρωμή συντάξεων Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. (ΤΣΕΥΠ & ΤΑΙΣΥΤ)
T: 210 3891042
για Πληρωμή συντάξεων Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. (TATTA)
T: 210 3891244
για Πληρωμή συντάξεων E.T.A.A.-ΤΣΑΥ
T: 210 3891106
T: 210 3891231
T: 210 3891105
T: 210 3891078
T: 210 3891079

Β' ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ
e-mail: tm.plir.giratosb@efka.gov.gr
Πατησίων 12, Αθήνα, ΤΚ 10677
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση & Πληρωμή Συντάξεων τ.ΟΓΑ (για πληρωμή συντάξεων με έναρξη συνταξιοδότησης έως 31/12/2016, από 1/1/2017 η αρμοδιότητα υπάγεται στις Τοπικές Διευθύνσεις) 
Εκκαθάριση & Πληρωμή Συντάξεων τ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΓΑ, τ.ΤΡΑΠΕΖΕΣ, τ.ΤΑΠΟΤΕ, τ.ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, τ.ΤΣΕΑΠΓΣΟ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3891183
τ.ΟΓΑ (Γήρατος & Θανάτου) για τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
T: 210 3891045
T: 210 3891235
τ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΓΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ (ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΕΤΒΑ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΑΠΑΕ)
T: 210 3891259
τ.ΤΑΠΟΤΕ (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου)    
T: 210 3891236    
τ.ΤΣΠ-ΗΣΑΠ (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου), τ.ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΚΥΡΙΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου)
T: 210 3891238

ΤΜΗΜΑ Γ' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ
e-mail: tm.plir.giratosc@efka.gov.gr
Πατησίων 12, Αθήνα, ΤΚ 10677
Μέριμνα για την πληρωμή συντάξεων Γήρατος τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3891251
Υπάλληλοι
T: 210 3891234
T: 210 3891136
T: 210 3891255

ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ
e-mail: tm.plir.than@efka.gov.gr
Πατησίων 12, Αθήνα, ΤΚ 10677
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση & Πληρωμή Συντάξεων τ.ΟΑΕΕ ΓΗΡΑΤΟΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ (για αποφάσεις πριν την 13-5-2016 εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων ΚΤ Αθηνών, ΒΤ Αθηνών, ΔΤ Αθηνών, ΝΤ Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής).
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3891010
Υπάλληλοι
T: 210 3891037
T: 210 3891256
T: 210 3891248
T: 210 3891241
T: 210 3891040
Εκκαθάριση τ.ΟΑΕΕ- ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
T: 210 3891115

ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΕ & ΔΣΚΑ
e-mail: tm.plir.diak@efka.gov.grexot.ika@efka.gov.grexot.oga@efka.gov.gr
Πατησίων 12, Αθήνα, ΤΚ 10677
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3891044
 

Εκκαθάριση και Πληρωμή Συντάξεων ΕΕ & ΔΣΚΑ (τ.ΟΓΑ) Συνταξιούχοι Γήρατος και Θανάτου τ. ΟΓΑ (παλαιό σύστημα) κάτοικοι εξωτερικού για τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοπονήσσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
T: 210 3891048
T: 210 3891002

Εκκαθάριση και Πληρωμή Συντάξεων ΕΕ & ΔΣΚΑ (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Όλοι οι συνταξιούχοι λόγω Γήρατος και Θανάτου, κάτοικοι εξωτερικού τ. ΙΚΑ χωρίς πληρεξούσιο στην Ελλάδα.
T: 210 3891221

τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Όλοι οι συνταξιούχοι λόγω Γήρατος και Θανάτου, κάτοικοι εξωτερικού τ. ΙΚΑ χωρίς πληρεξούσιο στην Ελλάδα.

T: 210 3891009
T: 210 3891074
T: 210 3891031
T: 210 3891117

ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
e-mail: tm.ekpl.epsyntpar@efka.gov.gr
Πατησίων 12, Αθήνα, ΤΚ 10677
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3891104
ΤΕΑΔΥ-ΕΡΤ-ΤΕΑΠΟΖΟ- ΤΕΑΠΙΕΝ-ΤΣΜΕΔΕ
T: 210 3891132
ΤΕΑΔΥ-ΕΡΤ-ΤΕΑΠΟΖΟ- ΤΕΑΠΙΕΝ-ΤΣΜΕΔΕ
T: 210 3891033
ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΤΤΑΘ
T: 210 3891230
ΤΕΑΥΕΚ-ΤΕΑΧ-ΤΕΑΙΣΥΤ-ΕΤΕΑΜ
T: 210 3891102
ΤΕΑΔ-ΤΕΑΑ-ΤΕΑΠΥΚ + (ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΤΕΑΔΥ)
T: 210 3891202
ΕΛΕΜ-ΕΤΒΑ-ΤΕΑΔ-ΤΕΑΑ-ΤΕΑΠΥΚ+(ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΛΕΜ-ΕΡΤ-ΤΕΑΠΟΖΟ-ΕΤΒΑ)
T: 210 3891101
ΔΕΗ-ΤΕΑΙΕΓΕ-ΤΕΑΥΝΤΠ
T: 210 3891103
ΤΑΣ ΤΕΑΠΟΚΑ ΟΤΕ ΕΛΤΑ
T: 210 3891103
ΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ
T: 210 3891105
ΟΤΕ-ΕΛΤΑ-ΤΕΑΠΕΤΕ-ΤΕΑΠΤΠ
T: 210 3891104

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
e-mail: tm.mitr.synt@efka.gov.gr
Πατησίων 12, Αθήνα, ΤΚ 10677
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Διευκρινήσεις σε ερωτήματα/προβλήματα στα Ενημερωτικά Σημειώματα των Συνταξιούχων.  Παροχή πληροφοριών σε φορείς του Δημοσίου σχετικά με την κίνηση , τις μεταβολές και τις αποδοχές συνταξιούχων καθώς και σε κατοίκους εξωτερικού. 
Οι συνταξιούχοι εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εξυπηρετούνται από τις κατά τόπους Τοπικές Δ/νσεις ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους.        
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3891167
Υπάλληλοι
T: 210 3891208
T: 210 3891130
T: 210 3891207

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
e-mail: d.ekplparoxon@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    
T: 210 5213189
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η εκκαθάριση και εκτέλεση των αποφάσεων Επιδόματος Μητρότητας και Εξόδων Κηδείας. 
Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν είσπραξη ή συμψηφισμό Επιδομάτων Μητρότητας και Εξόδων Κηδείας που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως. 
Η μέριμνα ορθής εκτέλεσης καταλογιστικών πράξεων και η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από αποφάσεις και επιδόματα.

Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Επιδομάτων Μητρότητας και Εξόδων Κηδείας
e-mail: tm.pl.mitr.kid@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5213121
Υπάλληλοι 
T: 210 5213186

ΤΜΉΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

T: 210 5213153
e-mail: tm.plasthenias@efka.gov.gr
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η εκκαθάριση και εκτέλεση των αποφάσεων επιδομάτων ασθενείας και πληρωμής αυτών. 
Η διαχείριση θεμάτων για είσπραξη ή συμψηφισμό επιδομάτων ασθενείας που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως των επιδομάτων ασθενείας
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
T: 210 5213162
T: 210 5213164

TMHMA ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 5213187    
e-mail: tm.plparoxon@efka.gov.gr    
Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 11743
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Μέριμνα για την εκκαθάριση και πληρωμή των λοιπών παροχών σε χρήμα 
Μέριμνα για την είσπραξη ή στο συμψηφισμό παροχών που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων καθώς και η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.    
Υπάλληλοι
T: 210 5213171
T: 210 5213125
T: 210 5213176

TMHMA ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
e-mail: tm.platix@efka.gov.gr
Πατησίων 12, Αθήνα, ΤΚ 10677
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση & Πληρωμή Συντάξεων τ.ΟΑΕΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ   (για αποφάσεις πριν την 13-5-2016 εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων ΚΤ Αθηνών, ΒΤ Αθηνών, ΔΤ Αθηνών, ΝΤ Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής)
Εκκαθάριση & Πληρωμή Συντάξεων τ.ΟΓΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (για αποφάσεις πριν την 31-12-2016 για τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3891240
Συνταξιούχοι Αναπηρίας  τ. ΟΑΕΕ, κάτοικοι εξωτερικού τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
T: 210 3891250
Συνταξιούχοι Αναπηρίας  τ. ΟΑΕΕ, Αγωγές
210 3891076
Συνταξιούχοι Αναπηρίας  τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Έλεγχοι σε πληρωμές
T: 210 3891035
Συνταξιούχοι Αναπηρίας  τ. ΟΓΑ, Αγωγές
T: 210 3891075
Συνταξιούχοι Αναπηρίας  τ. ΤΑΠ ΔΕΗ
T: 210 3891077
Συνταξιούχοι Αναπηρίας  τ. ΤΑΠ ΔΕΗ
T: 210 3891080