Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

 • Α' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα
  "Για εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους"
 • (τ.ΤΕΑΠΑΣΑ, τ.ΤΕΑΔΥ, τ.ΤΑΔΚΥ, τ.ΤΕΑΠΟΚΑ, τ.ΤΠΔΥ, τ.Ειδ. Λογ. Πρόνοιας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Ακαδημίας 58 ΤΚ 106 79 Αθήνα
  e-mail: d.aepasf@efka.gov.gr
  Τηλέφωνα επικοινωνίας:  210 3676958

 

 • Β' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
  (τ.ΤΕΑΥΕΚ)
  Ευαγγελιστρίας 5, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα
  e-mail: d.bepasf@efka.gov.gr
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9507368, 210 9507376, 210 9507338

 

 

 • Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  (ΕΤΕΑΜ*, ΤΕΑΙΣΥΤ, ΤΕΑΤΤΑΘ, ΤΑΠΤΠ, ΕΛΕΜ, ΛΕΠΕΤΕ, ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ <br> *Η διαχείριση όλων των θεμάτων ασφάλισης και απονομής επικουρικών συντάξεων τ.ΕΤΕΑΜ γίνεται από τις υπηρεσίες του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.)
  Πειραιώς 9-11, ΤΚ 105 52   
  e-mail:  d.cepasf@efka.gov.gr
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5219749, 210 5219759

 

 • Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  (τ.ΤΕΑΠ ΟΤΕ, τ.ΕΛΤΑ, τ.ΔΕΗ, τ.ΕΡΤ-Τουρισμού, τ.ΕΤΒΑ)
  Πειραιώς 9-11, ΤΚ 105 52 Αθήνα
  e-mail: d.depasf@efka.gov.gr
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5219772, 210 5219780, 210 5219717

 • Ε' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  (τ.ΤΕΑΑ, τ.ΤΕΑΠΥΚ, τ.Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ [τ.ΤΕΑΔ, τ.ΤΑΣ, τ.ΤΣΜΕΔΕ - για ασφάλιση και έσοδα επικουρικής])
  Πειραιώς 9-11, ΤΚ 105 52 Αθήνα
  email: d.eepasf@efka.gov.gr
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5219733, 210 5219807, 210 5219704


   
 • ΣΤ' Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
  (τ.ΤΕΑΕΙΓΕ, τ.ΤΕΑΠΟΖΟ, τ.ΤΕΑΧ, τ.ΤΕΑΥΝΤΠ, τ.ΚΕΑΝ, τ.ΤΕΑΠΙΕΝ)     
  Ευαγγελιστρίας 5, ΤΚ 176 71 Καλλιθέα
  email: d.fepasf@efka.gov.gr
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9507356, 210 9507445, 210 9507352


   
 • Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
  (τ.ΤΑΞΥ, τ.ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ, τ.ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, τ.ΜΕΤΑΛΛΟΥ, τ.ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ, τ.ΟΛΠ, τ.ΤΕΑΥΕΚ, τ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, τ.ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ)
  Ακαδημίας 58, ΤΚ 106 79 Αθήνα
  email: d.aefpar@efka.gov.gr
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3676882, 210 3676821, 210 3676810


   
 • Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
  (τ.ΤΑΥΤΕΚΩ, τ.ΟΤΕ, τ.ΟΣΕ, τ.ΕΡΤ, τ.ΔΕΗ, τ.ΕΤΕ, τ.ΙΛΤ, τ.ΤΑΙΣΥΤ, τ.ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΣ/ΚΗΣ, τ.ΤΠΑΕΝ, τ.ΤΠΚΠΕΝ)
  Ακαδημίας 58, ΤΚ 106 79 Αθήνα
  email: d.befpar@efka.gov.gr
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3676980, 210 3676943, 210 3676944, 210 3676812     
 • Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
  (τ.ΤΣΜΕΔΕ, τ.ΤΠΔΕ, τ.ΤΣΑΥ, τ.ΤΠΔΑ, τ.ΤΠΔΕ, τ.ΤΑΣ)
  Σοφοκλέους 4, ΤΚ 105 59 Αθήνα
  email: d.cefpar@efka.gov.gr
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3270421, 210 3270416, 210 3270426