Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
e-mail: gd.epasf@efka.gov.gr      
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΤΚ 106 79, ΑΘΗΝΑ

Η Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών είναι αρμόδια για θέματα Επικουρικών Συντάξεων αποκλειστικά για ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα και ελεύθερους επαγγελματίες και Εφάπαξ Παροχών αποκλειστικά για ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενους

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΤΚ 106 79, ΑΘΗΝΑ
T: 210 3676819

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
T: 210 3676915, 972, 975    
e-mail: dioik.merimna.epasf@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58, ΤΚ 106 79, ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η γραμματειακή υποστήριξη & και μέριμνα για ορθή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης.
            
Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    
210 9507368, 338    
e-mail: d.bepasf@efka.gov.gr
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5, ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Θέματα ασφάλισης και σύνταξης του τέως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ)

Τμήμα Ασφάλισης         
e-mail: tm.asfalisis.bepasf@efka.gov.gr
            
Τμήμα Εσόδων
e-mail: tm.esodon.bepasf@efka.gov.gr
            
Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης
e-mail: tm.apon.bepasf@efka.gov.gr
            
Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ      
T: 2105219749, 741,705
e-mail: d.cepasf@efka.gov.gr    
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, ΤΚ 105 58, ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
«Θέματα ασφάλισης και σύνταξης των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (τ.ΕΛΕΜ), του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (τ.ΤΑΠΤΠ),  του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ), του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε. (ΕΛΕΠΕΤΕ ΠΠΕΘΝΑΚ), του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ, των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ).
Ειδικά για το τ.ΕΤΕΑΜ, θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας συντάξεων»


Τμήμα Ασφάλισης        
e-mail: tm.asfalisis.cepasf@efka.gov.gr    

Τμήμα Εσόδων        
e-mail: tm.asfalisis.cepasf@efka.gov.gr    
            
Α' Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης         
e-mail: tm.aapon.cepasf@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
τέως Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ.ΕΤΕΑΜ),
των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών (ΤΕΑΙΣΥΤ), Υπαλλήλων Τύπου και Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΕΑΤΤΑΘ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ, των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ)
            
Β' Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης         
e-mail: tm.bapon.cepasf@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (τ.ΕΛΕΜ), του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (τ.ΤΑΠΤΠ),του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ), του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε. (ΕΛΕΠΕΤΕ ΠΠΕΘΝΑΚ)        
            
Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    
T: 210 5219772, 766, 731    
e-mail: d.depasf@efka.gov.gr
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, ΤΚ 105 58, ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
Θέματα ασφάλισης και σύνταξης των τέως Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΤΒΑ, ΔΕΗ, ΕΡΤ και Τουρισμού            

Τμήμα Ασφάλισης        
e-mail: tm.asfalisis.depasf@efka.gov.gr    

Τμήμα Εσόδων        
e-mail: tm.esodon.depasf@efka.gov.gr    

Α' Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης         
e-mail: tm.aapon.depasf@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
τέως Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΤΒΑ            

Β' Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης         
e-mail: tm.bapon.depasf@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
τέως Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ΕΡΤ και Τουρισμού            
            

ΣΤ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ     
T: 210 9507356, 445, 345    
e-mail: d.fepasf@efka.gov.gr    
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5, ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
Θέματα ασφάλισης και σύνταξης του: 
τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ), τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανώνμων Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ), τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ),
τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ), τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ), τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ)         

Τμήμα Ασφάλισης
e-mail: tm.asfalisis.fepasf@efka.gov.gr    

Τμήμα Εσόδων        
e-mail: tm.esodon.fepasf@efka.gov.gr    

Α' Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης         
e-mail: tm.aapon.fepasf@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ), τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ)            

Β΄Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης         
e-mail: tm.bapon.fepasf@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ), τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανώνμων Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ)            
Προϊστάμενος            

Γ΄Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης         
e-mail: tm.capon.fepasf@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ), τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ)            

Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ    
T: 210 3676882, 918, 821    
e-mail: d.aefpar@efka.gov.gr    
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58, ΤΚ 106 79, ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
Θέματα ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)            

Τμήμα Ασφάλισης  Εσόδων        
e-mail: tm.asfalisis.aefpar@efka.gov.gr    

Α' Τμήμα Απονομής Εφάπαξ         
e-mail: tm.aapon.aefpar@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
των Τομέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΠΞΥ), Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΠΠΙ) και Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (ΤΠΠΟΕΘ)            

Β' Τμήμα Απονομής Εφάπαξ          
e-mail: tm.bapon.aefpar@efka.gov.gr   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
των Τομέων Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΠΕΜ), Πρόνοιας Λιμενεργατών (ΤΠΥΑ), Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΤΠΥΟΛΠ)            

Γ' Τμήμα Απονομής Εφάπαξ  (ΤΠΥΕΚ, ΤΠΠΕΤ, ΤΠΠΕΛ)
e-mail: tm.capon.aefpar@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων ΤΠΥΕΚ), Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΠΠΕΤ), Πρόνοιας Προσωπικού Λιπασμάτων (ΤΠΠΕΛ)

Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ    
T: 210 3676980, 943, 944    
e-mail: d.befpar@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58, ΤΚ 106 79, ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
Θέματα ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) με τους Τομείς του, του κλάδου πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλεια (ΤΑΥΤΕΚΩ) με τους Τομείς του, του τέως Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ), του τέως Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπονικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ)

Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων (για όλους τους ανωτέρω Τομείς, πλην ΤΠΑΕΝ & ΤΠΚΠΕΝ)        
e-mail: tm.asfalisis.befpar@efka.gov.gr

Α' Τμήμα Απονομής Εφάπαξ         
e-mail: tm.aapon.befpar@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
των Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΡΤ και Τουρισμού            

Β' Τμήμα Απονομής Εφάπαξ         
e-mail: tm.bapon.befpar@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ-ΔΕΗ), των Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης, Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης

Γ' Τμήμα Απονομής Εφάπαξ
e-mail: tm.capon.befpar@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
των Τομέων Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης            

Δ' Τμήμα Απονομής Εφάπαξ
e-mail:  tm.dapon.befpar@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
τέως Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ), τέως Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ)

Γ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
e-mail: d.cefpar@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΤΚ 106 79, ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
Θέματα ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)

Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων        
T: 2103676842
e-mail: tm.asfalisis.cefpar@efka.gov.gr

Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ
T: 2103676989
e-mail: tm.aapon.cefpar@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ
T: 2103676960
e-mail: tm.bapon.cefpar@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών

Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ
T: 2103676964
e-mail: tm.capon.cefpar@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
Τομέων Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και Πρόνοιας Συμβολαιογράφων