Γενική Διεύθυνση Εισφορών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
T: 210 5226223
T: 210 5285586
e-mail: gd.eisforon@efka.gov.gr
Σατωβριάνδου 18, Αθήνα, 10432

Υπάλληλος
T: 210 5285505

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
e-mail: dioik.merimna.eisforon@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η γραμματειακή υποστήριξη & και μέριμνα για ορθή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης.
Προϊστάμενος     
T: 210 5285506
T: 210 5228680
Υπάλληλοι
T: 210 5285511
T: 210 5285620
T: 210 5285667
(ΕΙΣΟΔΟΣ κτηρίου) 210 5285595

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
e-mail: d.asfalisis@efka.gov.gr
Σατωβριάνδου 18, Αθήνα, 10432
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η εποπτεία για εφαρμογή της πολιτικής και νομοθεσίας της κύριας ασφάλισης.
Προϊστάμενος Διεύθυνσης    
T: 210 5285564
T: 210 5231632

Τμήμα Ασφάλισης Μισθωτών
e-mail: tm.asfalisis@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση Μισθωτών και ζητημάτων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, νομοθεσία για βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, διαδοχικής ασφάλιση μισθωτών
Προϊστάμενος     
T: 210 5285582
T: 210 5285592
T: 210 5285647

Τμήμα Ασφάλισης Μη Μισθωτών
e-mail: tm.asfalisismm@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση Μη Μισθωτών και ζητημάτων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης,  νομοθεσία για βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, διαδοχικής ασφάλιση μη μισθωτών
Προϊστάμενος
T: 210 5285567
Υπάλληλοι
T: 210 5285569
T: 210 5285577
T: 210 5285565
T: 210 5885575
T: 210 5285580

Τμήμα Μητρώων
e-mail: tm.mitroon@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η τήρηση και μέριμνα για ενημέρωση  Μητρώου Ασφαλισμένων.
Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Προϊστάμενος
T: 210 5285579
Υπάλληλοι
T: 210 5285553
T: 210 5285679
T: 210 5285685

Τμήμα Ασφαλιστικού Βίου
e-mail: tm.asf.viou@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η δημιουργία και διαρκής ενημέρωση ενιαίου αρχείου του ασφαλιστικού βίου  ασφαλισμένων
Προϊστάμενος
T: 210 5285623
T: 210 5222204
Υπάλληλοι
T: 210 5285655
T: 210 5285555

Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών Μητρώου και Ασφαλιστικού Βίου
e-mail: tm.ypmitrasf@efka.gov.gr
Προϊστάμενος
T: 210 5285671
Υπάλληλοι
T: 210 5285517
T: 210 5285556
T: 210 5285646

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
e-mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
Σατωβριάνδου 18, Αθήνα, 10432
Προϊστάμενος Διεύθυνσης    
T: 210 5222715
T: 210 5285694
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Καθορισμός Εισφορών Μισθωτών

Τμήμα  Καθορισμού Εισφορών Μισθωτών
e-mail: tm.eis.misth@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υπολογισμός εισφορών Μισθωτών, Εκκαθάριση Εισφορών
Υπάλληλοι
T: 210 5285543

Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών
e-mail: tm.eisp.misth@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΔ, έλεγχος δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών. Ασφαλιστική Ενημερότητα, κοινές επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα.
Προϊστάμενος
T: 210 5285639
Υπάλληλοι
T: 210 5285642
T: 210 5285560
T: 210 5285615
T: 210 5285536

Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών Μισθωτών
e-mail: tm.yposefarmmisth@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Επιχειρησιακή Υποστήριξη Εφαρμογών Μισθωτών
Προϊστάμενος
T: 210 5285581
Υπάλληλοι
T: 210 5285630
T: 210 5285583
T: 210 5285589
T: 210 5285692

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
e-mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr    
Σατωβριάνδου 18, Αθήνα, 10432
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Καθορισμός Εισφορών Μη Μισθωτών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης    
T: 210 5285531

Τμήμα  Προσδιορισμού Εισφορών Μη Μισθωτών
e-mail: tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υπολογισμός και Εκκαθάριση Εισφορών Μη Μισθωτών
Προϊστάμενος 
T: 210 5285699
Υπάλληλοι
T: 210 5285599
T: 210 5285598
T: 210 5285533
T: 210 5285616
T: 210 5285590
T: 210 5285690
T: 210 5285617

Τμήμα Διαχείρισης Εισφορών Μη Μισθωτών
e-mail: tm.esodon.mmisth@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Διαχείριση Εισφορών Μη Μισθωτών, ασφαλιστική ενημερότητα, συμψηφισμοί, επιστροφές εισφορών
Προϊστάμενος
T: 210 5285662
Υπάλληλοι
T: 210 5285535
T: 210 5285610
T: 210 5285541

Τμήμα Καθυστερούμενων Εισφορών Μη Μισθωτών
e-mail: tm.katheisfmmisth@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Καθυστερούμενες οφειλές Μη Μισθωτών, Βεβαίωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΚΕΑΟ
Προϊστάμενος
T: 210 5285633
Υπάλληλοι
T: 210 5285597
T: 210 5285550

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
e-mail: d.kasfalisis.eisforondt@efka.gov.gr
Σατωβριάνδου 18, Αθήνα, 10432
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Αρμόδια για ζητήματα ασφάλισης, καθορισμού και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια και επικουρική σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων
Προϊστάμενος
T: 210 5285681
T: 210 5885547

Τμήμα Ασφάλισης και Καθορισμού Εισφορών Δημοσίου Τομέα
e-mail: tm.asfalisis.eisforondt@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Υπαγωγή ή μη στην Ασφάλιση Δημοσίων Υπαλλήλων,αναγνώριση χρόνου, προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών αυτών

Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών Δημοσίου Τομέα
e-mail: tm.eisp.misthdt@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΔ, καταβολή - είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών
Υπάλληλοι
T: 210 5285611
T: 210 5285544

Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών
e-mail: tm.yposefarmdt@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Σχεδιασμός και Επιχειρησιακή Υποστήριξη εφαρμογών Δημ. Τομέα
Υπάλληλοι
T: 210 5285664
T: 210 5285558