Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών

Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών
Γερανίου 42, Αθήνα, τ.κ. 10431
e-mail: gd.international@efka.gov.gr

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Προϊστάμενος Τμήματος
 
Τ: 210-6744111
Υπάλληλοι
Τ: 210-6783642
Ε: dioik.merimna.international@efka.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΕ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΣΚΑ)

Γραμματεία
Τ: 210-6783676
Τ: 210-6742816

Τμήμα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού
Προϊστάμενος 
Τ: 210-6783646
Φ: 210-6756318
E: tm.eanta.asfist@efka.gov.gr
Υπάλληλοι
Τ: 210-6783678
Τ: 210-6783679
Τ: 210-6783647

Τμήμα Αναλογιστικού Ισοδύναμου και Διεθνών Οργανισμών
Προϊστάμενος
Τ: 210-6783695  
Τ: 210-6741140
Φ: 210-6744824
Ε: tm.anisoddiethorg@efka.gov.gr 
Υπάλληλοι    
Τ: 210-6744663 
Τ: 210-6783684  

Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
Προϊστάμενος 
T: 210-6783690 
Φ: 210-6744824  
E: tm.dska@efka.gov.gr
Υπάλληλοι    
Τ: 210-6783676

Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Προϊστάμενος      
T: 210-6783677
Φ: 210-6756318
Ε: tm.asf.sint.par.ee@efka.gov.gr
Υπάλληλοι    
Τ: 210-6783674        
Τ: 210-6783688        
Τ: 210-6783685        
Τ: 210-6783661        
Τ: 210-6783662        
Τ: 210-6783675


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
(Πατησίων 30 τ.κ. 10170)
Φ: 210-3834261
Ε: d.aapon.international@efka.gov.gr

Τηλεφωνικό κέντρο (κάθε Τετάρτη)
Τ: 213-1519168
Τ: 213-1519169

Εισηγητές (Συντάξεις Γερμανίας πρωην ΟΓΑ)
Τ: 213-1519177

Εισηγητές (Συντάξεις λοιπών χωρών εκτός Γερμανίας πρωην ΟΓΑ)
Τ: 213-1519287

Εισηγητές (Αυστραλία)
Τ: 213-1519193

Εισηγητές (Η.Π.Α., Καναδά, Κεμπέκ, Νέα Ζηλανδία, Σερβία, Βενεζουέλα,
Ουρουγουάη, Αργεντινή, Βραζιλία, Αίγυπτος, Λιβύη)

Τ: 213-1519172

Συντάξεις πρώην ΝΑΤ
Τ: 213-1519170


Τμήμα Α' Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. & Διεθνών Οργανισμών (Συντάξεις Ε.Ε. πρώην ΙΚΑ)
Νικηφόρου 14-16, ΤΚ 104 37, ΑΘΗΝΑ
Φ: 210-5243710
e-mail: tm.aponeea@efka.gov.gr

Προϊστάμενος
Τ: 210-5213300
Υπάλληλοι
Τ: 210-5213166
Τ: 210-5213304
Τ: 210-5213165
Τ: 210-5213164
Τ: 210-5213299
Τ: 210-5213313
Τ: 210-5213302


Τμήμα Β' Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. & Διεθνών Οργανισμών (Συντάξεις Ε.Ε. πρώην ΙΚΑ)
Νικηφόρου 14-16, ΤΚ 104 37, ΑΘΗΝΑ
Φ: 210-5243710
e-mail: tm.aponeeb@efka.gov.gr

Προϊστάμενος
Τ: 210-5213248
Υπάλληλοι
Τ: 210-5213177
Τ: 210-5213244
Τ: 210-5213247
Τ: 210-5213108
Τ: 210-5213197
Τ: 210-5213169
Τ: 210-5213173
Τ: 210-5213198

 

Τμήμα Α' Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ (Συντάξεις Διμερών Συμβάσεων πρώην ΙΚΑ)
Νικηφόρου 14-16, ΤΚ 104 37, ΑΘΗΝΑ
Φ: 210-5243710
e-mail: tm.apondskaa@efka.gov.gr
Προϊστάμενος
Τ: 210-5213261
Εισηγητές (Αυστραλία, Καναδά, Κεμπέκ, Αργεντινή, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη, Σερβία)
Τ: 210-5213261
Εισηγητές (ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία, Αίγυπτος, Λιβύη, Αναλογιστικό Ισοδύναμο)
Τ: 210-5213264


Τμήμα Β' Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ (Συντάξεις Ε.Ε.-ΔΣΚΑ πρώην ΟΑΕΕ)
Αγ. Κωνσταντίνου 5, ΤΚ 104 31, ΑΘΗΝΑ
Φ: 210-5229190
e-mail: tm.apondskab@efka.gov.gr
Προϊστάμενος
Τ: 210-5274373
Τ: 210-5274374
Εισηγητές
Τ: 210-5274415
Τ: 210-5274417
Τ: 210-5274418
Τ: 210-5274412
Φ: 210-5274435


Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
e-mail: tm.diak.pros@efka.gov.gr
Προϊστάμενος
Τ: 210-5213179

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Β' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Αριστοτέλους 15-17, ΤΚ 54624, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος)
Φ: 2310 294998
E: d.asfapon.international.vel@efka.gov.gr

Τμήμα Ασφάλισης Διεθνών Συμβάσεων
Ε: tm.asfa.international.vel@efka.gov.gr, tm.diethsxvorell@efka.gov.gr
Φ: 2310-294937
Προϊστάμενος
Τ: 2310-294716


Τμήμα Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. & Διεθνών Οργανισμών
Ε: tm.aponee.vel@efka.gov.gr
Φ: 2310-294998
Προϊστάμενος
Τ: 2310-294841

Τμήμα Απονομής Συντάξεων (ΔΣΚΑ)
Ε: tm.apondska.vel@efka.gov.gr
Φ: 2310-294998
Προϊστάμενος
Τ: 2310-294811

Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
Ε: tm.diak.pros.vel@efka.gov.gr
Προϊστάμενος
Τ: 2310-294771