Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Πατησίων 30, Αθήνα, τ.κ. 10677
e-mail: gd.international@efka.gov.gr

Προιστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
Τ: 210-6783643
Τ: 210-6783642
Τ: 210-6783626        
e-mail: gd.international@efka.gov.gr
Πατησίων 30, Αθήνα, 10677

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ        
e-mail: dioik.merimna.international@efka.gov.gr
Πατησίων 30, Αθήνα, 10677
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η γραμματειακή υποστήριξη & και μέριμνα για ορθή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης.
Προϊστάμενος    
T: 210-6783637        
Υπάλληλοι    
T: 210-6783621       
T: 210-6783626                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΕ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΣΚΑ) 
Πατησίων 30, Αθήνα, 10677
e-mail: d.nom.ee.dska@efka.gov.gr
Διαχείριση θεμάτων νομοθεσίας Ε.Ε. και Δ.Σ.Κ.Α.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τ: 210-6742816 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού
e-mail: tm.eanta.asfist@efka.gov.gr
Προϊστάμενος
Τ: 210-6783646
Υπάλληλοι
Τ: 210-6783676
Τ: 210-6783693
Τ: 210-6783625
Τ: 210-6783648
Τ: 210-6783678
Τ: 210-6783679

Τμήμα Αναλογιστικού Ισοδύναμου και Διεθνών Οργανισμών
e-mail: tm.anisoddiethorg@efka.gov.gr
Προϊστάμενος
Τ: 210-6783695
Υπάλληλοι
Τ: 210-6783684

Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)        
e-mail: tm.dska@efka.gov.gr
Προϊστάμενος
Τ: 210-6783690
Υπάλληλοι
Τ: 210-6783691
Τ: 210-6783647

Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
e-mail: tm.asf.sint.par.ee@efka.gov.gr
Προϊστάμενος
Τ: 210-6783604
Συντάξεις Ε.Ε.
Τ: 210-6783685
Τ: 210-6783680
Τ: 210-6783686
Ασφάλιση - Παροχές
Τ: 210-6783662
Τ: 210-6783661


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Πατησίων 30, 10677 Αθήνα
e-mail: d.aapon.international@efka.gov.gr

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
T: 210-6783697
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Μισθωτών (ΙΚΑ) & Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ): για κατοίκους εσωτερικού των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, και για όλους τους κατοίκους εξωτερικού
Ενταχθέντα στο τέως ΙΚΑ (ασφαλισμένοι ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΤΣΕΑΠΣΓΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) για το σύνολο των ασφαλισμένων ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους (Ελλάδας ή εξωτερικού). 
Αγροτών (ΟΓΑ):  για κατοίκους εσωτερικού των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης και για όλους τους κατοίκους εξωτερικού
Μόνο για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί έως 31-08-2023: για κατοίκους των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και το αυτοδιοικητικό Τμήμα του Αγίου Όρους
ΝΑΤ, ΤΑΝΠΥ : για το σύνολο των ασφαλισμένων ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους (Ελλάδας ή εξωτερικού). 
Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τέως ΕΤΑΑ Μηχανικών, Υγειονομικών και Νομικών και ΕΤΑΠ ΜΜΕ): για κατοίκους εσωτερικού των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και για όλους τους κατοίκους εξωτερικού.


Γραμματεία για υποθέσεις Διεθνών και Διμερών Συμβάσεων τ.ΙΚΑ 
Τ: 210-6783664     
Γραμματεία για υποθέσεις Διεθνών & Διμερών Συμβάσεων τ. ΟΓΑ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, ΤΣΑΥ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Τ: 210-6783694

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε.& ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πατησίων 30, 10677 Αθήνα
e-mail: tm.aponeea@efka.gov.gr

Προϊστάμενος
T: 210-6783658      
Υπάλληλοι - ανά επίθετο ασφαλισμένου τ.ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Α-ΒΑΚ
T: 210-6783638       
ΒΑΛ - ΓΙΞ
T: 210-6783645     
ΓΙΟ - ΔΕ  
T: 210-6783653      
ΔΖ - Η    
T: 210-6783650
Θ-ΚΑΡΑΛ
Τ: 210- 6783633      
ΚΑΡΑΜ- ΚΟΛ    
T: 210-6783651        
ΚΟΜ - ΚΥ    
T: 210-6783620      
ΚΩ - ΜΑΜ    
T: 210-6783644    
ΜΑΝ - ΜΟΣ     
T: 210-6783654

     
ΤΜΗΜΑ B' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε.& ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
Πατησίων 30, 10677 Αθήνα
e-mail: tm.aponeeb@efka.gov.gr

Προϊστάμενος     
T: 210-6783623        
Υπάλληλοι - ανά επίθετο ασφαλισμένου τ.ΙΚΑ - ΕΤΑΜ            
ΜΟΤ - ΜΩ  
T:  210-6783613       
Ν-ΠΑΠΑΔΙ  
T:  210-6783624               
ΠΑΠΑΔΟ - ΠΛ    
T: 210-6783617  
ΠΝ-ΣΙΔ    
T: 210-6783612   
ΣΙΕ - ΤΕ    
T: 210-6783628     
ΤΖΑ - Υ    
T: 210-6783620      
Φ - Ω    
T: 210-6783611
   
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΣΚΑ        
Πατησίων 30, 10677 Αθήνα
e-mail: tm.apondskaa@efka.gov.gr
Προϊστάμενος     
T: 210-6783631       
για ασφαλισμένους  τ.ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με ΗΠΑ, Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟ & ΛΙΒΥΗ    
T: 210-6783636        
για ασφαλισμένους τ.ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με  ΚΑΝΑΔΑ - ΚΕΜΠΕΚ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ & ΣΕΡΒΙΑ    
T: 210-6783633
T: 210-6783632       

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΣΚΑ      
e-mail: tm.apondskab@efka.gov.gr
Πατησίων 30, 10677 Αθήνα
για ασφαλισμένους τ.  ΟΑΕΕ  & ΤΑΝΠΥ με Ε.Ε. & ΔΣΚΑ, Αυτοτελών & Αναλογικών συντάξεων, όλων των κατοίκων εξωτερικού καθώς και των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Κέρκυρας, Πελοπονήσου, Αττικής - Πειραιά, Νήσοι Βορείου & Νοτίου Αιγαίου.  
για ασφαλισμένους  πρώην ΤΑΝΠΥ με Ε.Ε. & ΔΣΚΑ πανελλαδικά        
Προϊστάμενος
T: 210-6783677      
Υπάλληλοι
T: 210-6783709       

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΜΗΜΑΤΑ (τ. ΟΓΑ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, ΤΣΑΥ)
Πατησίων 30, 10677 Αθήνα
για ασφαλισμένους πρώην ΟΓΑ & Γερμανία    
T: 210-6783692      
για ασφαλισμένους πρώην ΟΓΑ και χώρες Ε.Ε.(εκτός Γερμανίας)
T: 210-6783711, Τ: 210-6783712   
για ασφαλισμένους τ. ΟΓΑ με ΚΑΝΑΔΑ-ΚΕΜΠΕΚ, Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ    
T: 210-6783689     
για ασφαλισμένους τ. ΟΓΑ με ΗΠΑ
T: 210-6783675    
για ασφαλισμένους  τ. ΟΓΑ  με ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ    
T: 210-6783673        
για ασφαλισμένους με τ. ΝΑΤ & χώρες Ε.Ε.
T: 210-6783718       
για ασφαλισμένους με τ.  ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ  & με χώρες Ε.Ε. και ΔΣΚΑ    
T: 210-6783671    

ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πατησίων 30, 10677 Αθήνα
e-mail: tm.diak.pros@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εισηγήσεις/απόψεις επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης            
Προϊστάμενος    
T: 210-6783688      
Υπάλληλοι    
T: 210-6783687        
T: 210-6783657        


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Β' ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ        
Αριστοτέλους 15-17, 54624 Θεσσαλονίκη (2ος όροφος)
e-mail: d.asfapon.international.vel@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Μισθωτών (ΙΚΑ) & Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ): για κατοίκους εσωτερικού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας καθώς και του αυτοδιοίκητου τμήματος του Αγίου Όρους. 
Αγροτών (ΟΓΑ): Μόνο για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 01-09-2023 για κατοίκους εσωτερικού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, καθώς και του αυτοδιοίκητου τμήματος του Αγίου Όρους.

Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τέως ΕΤΑΑ Μηχανικών, Υγειονομικών και Νομικών και ΕΤΑΠ ΜΜΕ): για κατοίκους εσωτερικού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, καθώς και του αυτοδιοίκητου τμήματος του Αγίου Όρους.


ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                          
T: 2310-294811        
Τμήμα Ασφάλισης Διεθνών Συμβάσεων        
e-mail: tm.asfa.international.vel@efka.gov.gr
Προϊστάμενος                                  
T: 2310-294716        
Γραμματεία συντάξεων  
T:  2310-294889
Τ: 2310-294964
Τ: 2310-223796
Τ: 2310-294876        
Συντάξεις  
T:  2310-294709        
T:  2310-294818        
Ασφάλιση / EESSI   
T:  2310-294853        
T:  2310-294799        

Τμήμα Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. & Διεθνών Οργανισμών        
e-mail: tm.aponee.vel@efka.gov.gr
Προϊστάμενος
T: 2310-294841    

Υπάλληλοι - Συντάξεις    
T: 2310-294735
T: 2310-294955
T: 2310-294753
T: 2310-294918
T: 2310-294823
T: 2310-294839
Τ: 2310-294951

Τμήμα Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ        
e-mail: tm.apondska.vel@efka.gov.gr
Προϊστάμενος
T: 2310-294950
Υπάλληλοι - Συντάξεις
T: 2310-294850
Τ: 2310-294843
T: 2310-294842
T: 2310-294971
T: 2310-294854
T: 2310-294787

Τμήμα Ενστάσεων & Προσφυγών        
e-mail: tm.diak.pros.vel@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εισηγήσεις/απόψεις επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης            
Προϊστάμενος
T: 2310-294771
Υπάλληλοι
T: 2310-294743
Γραμματεία ενστάνσεων
T: 2310-294977