Ερωτηματολόγιο για τους Ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ σας προσκαλεί να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για εσάς.

Η γνώμη σας μετράει!

Αγαπητέ Ασφαλισμένε,


Επειδή το Ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους ασφαλισμένους του φορέα, η παραλαβή του σχετικού κουπονιού συμμετοχής, γίνεται με την χρήση των κωδικών σας στο TAXISNET.


Η όλη διαδικασία της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου τηρεί αυστηρά όλους τους κανόνες διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι η συμμετοχή του καλύπτεται από πλήρη ανωνυμία και δεν υπάρχει καμμιά διασύνδεση των απαντήσεων με τα στοιχεία του ασφαλισμένου.