Ερωτηματολόγιο για τους Ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ σας προσκαλεί να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για εσάς.

Η γνώμη σας μετράει!

Αγαπητέ Ασφαλισμένε,


Επειδή το Ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους ασφαλισμένους του φορέα, η παραλαβή του σχετικού κουπονιού συμμετοχής, γίνεται με την χρήση των κωδικών σας στο TAXISNET.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να συμμετέχει στο ερωτηματολόγιο κάθε μήνα (12 φορές τον χρόνο). Έτσι μπορεί να ανανεώνει τις απόψεις του για τον ΕΦΚΑ και να αναφέρει τα καινούρια του σχόλια.

Μετά την πάροδο ενός μήνα από την παραλαβή ενός κουπονιού μπορεί να παραλάβει εκ νέου ένα διαφορετικό κουπόνι συμμετοχής.


Η όλη διαδικασία της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου τηρεί αυστηρά όλους τους κανόνες διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι η συμμετοχή του καλύπτεται από πλήρη ανωνυμία και δεν υπάρχει καμμιά διασύνδεση των απαντήσεων με τα στοιχεία του ασφαλισμένου.