Επιδόματα / Προσαύξηση σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας

1Το επίδομα λόγω απόλυτης αναπηρίας χορηγείται σε όλους τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ;

Μέχρι την καθιέρωση ενιαίων κανόνων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων.
Για εξειδικευμένες πληροφορίες για το θέμα αυτό, κάθε ασφαλισμένος μπορεί να απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κλπ).

 

(Τελευταία ενημέρωση 29/12/2020)

2Είμαι συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα, λόγω αναπηρίας και η υγειονομική επιτροπή έκρινε ότι έχω ποσοστό αναπηρίας 80%. Δικαιούμαι προσαύξηση στη σύνταξή μου λόγω απόλυτης αναπηρίας;

Η προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ανεξαρτήτως ποσοστού, μόνο εφόσον οι υγειονομικές
επιτροπές ΚΕΠΑ κρίνουν ότι αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί τη συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου.

 

(Τελευταία ενημέρωση 29/12/2020)

3Είμαι συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα, λόγω θανάτου ασφαλισμένου, ο οποίος ασφαλίστηκε μετά την 1/1/1993, και η υγειονομική επιτροπή έκρινε ότι βρίσκομαι σε κατάσταση που απαιτεί τη συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου. Δικαιούμαι προσαύξηση

Το δικαίωμα αυτό δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου, οι οποίοι έλκουν το δικαίωμά τους από ασφαλισμένο για πρώτη φορά από 1/1/1993 και μετά.

 

(Τελευταία ενημέρωση 29/12/2020)