Ενημερωτικό δελτίο για το ερωτηματολόγιο των ασφαλισμένων - Φεβρουάριος 2019