Ενημερωτικό δελτίο για το ερωτηματολόγιο των ασφαλισμένων - Ιανουάριος 2019