Ενημερωτικό δελτίο για το ερωτηματολόγιο των ασφαλισμένων - Δεκέμβριος 2018