Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας

Τι είναι το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας;

Το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας είναι μία σύγχρονη εφαρμογή, η οποία αποτελεί το μέσο άμεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και του ΕΦΚΑ σε «πραγματικό χρόνο», καθώς υπάρχει η δυνατότητα της αποστολής μηνυμάτων και της διαβίβασης εγγράφων.

Μέσω του Ψηφιακού Δωματίου Επικοινωνίας:

  • ο Πολίτης μπορεί πλέον να καταθέσει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απονομή σύνταξης του
  • ο υπάλληλος του Φορέα μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πολίτη και να ζητήσει σε ηλεκτρονική μορφή το δικαιολογητικό που εκκρεμεί για να συνεχίσει τη διαδικασία απονομής
  • ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπάλληλο του Φορέα και να ενημερωθεί για την πορεία της διεκπεραίωσης του αιτήματος του

Ποιους αφορά το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας;

Το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας αφορά κάθε πολίτη, ο οποίος έχει υποβάλει το συνταξιοδοτικό του αίτημα μέχρι και σήμερα αλλά και κάθε νέο, καθώς και τους υπαλλήλους του Φορέα που απασχολούνται με την απονομή συντάξεων και έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μία σύγχρονη εφαρμογή για την αποστολή ενημερώσεων, αιτημάτων πληροφορίας ή κοινοποίησης εγγράφων, π.χ. κοινοποιήσεις οφειλών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού χρόνου, αποφάσεις συντάξεων.