Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης (Δημόσιο & ΝΠΔΔ)

Προσωποποιημένη πληροφόρηση για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής του σε κύριο φορέα του δημοσίου τομέα.