Παρακολούθηση πορείας αίτησης επικουρικής σύνταξης Δημοσίου Τομέα

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης επικουρικής σύνταξης για τους τέως φορείς ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΑΣΑ που ανήκουν στην Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e- ΕΦΚΑ.