Παρακολούθηση πορείας αίτησης

Για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης. Βασική προϋπόθεση είναι η αίτηση να έχει υποβληθεί από 15/10/2012 και εφεξής.