Επίδοση Εγγράφων / Αποφάσεων

Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Επίδοση Εγγράφων / Αποφάσεων» ανήκει στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταπολέμησης της Εισφοροδιαφυγής, οι οποίες δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του Φορέα με τους πολίτες (εργαζόμενους και εργοδότες) για θέματα που αφορούν στον έλεγχο της ανασφάλιστης (αδήλωτης και υποδηλωμένης) εργασίας.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται στους εργοδότες εκείνους στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί έγγραφα από τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) κυρίως με ηλεκτρονική διαδικασία.

Μέσω της εν λόγω υπηρεσίας μπορούν είτε να παραλάβουν νέα, είτε να αναζητήσουν παλαιότερα έγγραφα τα οποία τους έχουν κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και να ανακτήσουν τη σχετική βεβαίωση κοινοποίησης.

Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία επίδοσης των σχετικών εγγράφων θεωρείται η ημερομηνία εισόδου του εργοδότη στη συγκεκριμένη υπηρεσία, εφ’ όσον αυτή πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των εγγράφων. Σε διαφορετική περίπτωση, ως ημερομηνία επίδοσης εκλαμβάνεται εξ ορισμού η έκτη ημέρα από την ημερομηνία κοινοποίησής τους.

Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται η χρήση κωδικών ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικούς ΕΦΚΑ, παρακαλείσθε όπως μεταβείτε πρώτα στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πιστοποίηση εργοδοτών».