Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έναρξη εργασιών σας στην φορολογική διοίκηση και εφόσον έχετε υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, βάση των δηλωθέντων ΚΑΔ πρέπει να υποβάλλεται Αίτηση Εγγραφής στον Φορέα(Ν.4892/2022 άρθρο 22), ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ή με φυσική παρουσία μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

Με την αίτησή σας, θα επιλέξετε την ασφαλιστική κατηγορία σας και θα παράσχετε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή υπαγωγή σας στην ασφάλιση. Σε περίπτωση που πρόκειται για την πρώτη σας έναρξη εργασιών, μπορείτε να επιλέξετε την ειδική ασφαλιστική κατηγορία (μειωμένες εισφορές) για μία πενταετία.

alert Προσοχή!!

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση εγγραφής, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. θα προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη εγγραφή και ασφάλισή σας.

alert Προσοχή!!

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του ν. 5078/2023 οι συνταξιούχοι e-ΕΦΚΑ και οι ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης σύνταξης από «ίδιο δικαίωμα» λόγω:


α. γήρατος, 
β. αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) 
γ. γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, 
δ. του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

Υποχρεούνται να δηλώσουν και στην ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία Δήλωση Απασχόλησης Συνταξιούχων

  • την έναρξη της απασχόλησης και την διακοπή της 
  • τυχόν ιδιότητα που αποκλείει την επιβολή πόρου ή και ασφαλιστικής εισφοράς καθώς και την παύση ισχύος των προϋποθέσεων εξαίρεσης από την καταβολή πόρου ή και εισφορών. 

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα έναρξης ή διακοπής απασχόλησης ή παύσης ισχύος των προϋποθέσεων εξαίρεσης από την καταβολή πόρου ή και εισφοράς.