Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ

ΚΕΑΟ

Καλώς ήλθατε στις νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Με την είσοδό σας στην εφαρμογή μπορείτε να διαχειριστείτε τις οφειλές που έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Καινοτόμο στοιχείο των νέων υπηρεσιών αποτελεί η πιστοποίηση των οφειλετών ανά ΑΦΜ οφειλέτη και όχι ανά Μητρώο οφειλής (ΑΜΟ), όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα η πρόσβαση  στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ πραγματοποιείται με χρήση των κωδικών TAXISnet. 

Οι Οφειλέτες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο παρελθόν μέσω της παλιάς εφαρμογής (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΕΑΟ), διατηρούν και  μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν. 

Π.χ. οι Οφειλέτες οι οποίοι είναι Εργοδότες (τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ εκτός από  τους κωδικούς TAXISnet και τους κωδικούς πρόσβασης που κατέχουν από την εφαρμογή Πιστοποίηση Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ. ( Κωδικούς για την Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.)  

Διευκρινίζεται ότι η ενοποιημένη εικόνα των οφειλών ανά ΑΦΜ οφειλέτη, αφορά μόνο σε  οφειλές βεβαιωμένες στον ΑΦΜ του και δεν περιλαμβάνει τυχόν οφειλές βεβαιωμένες σε ΑΦΜ τρίτου προσώπου, για τις οποίες  υφίσταται ευθύνη από συνυποχρέωση (π.χ. δεν περιλαμβάνονται οφειλές από αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων και εταίρων  νομικών  προσώπων, από ευθύνη συγκυρίων οικοδομικών έργων κλπ). 

Σε πιθανό πρόβλημα που αντιμετωπίσετε κατά τη διαδικασία πρόσβασης  στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, παρακαλείστε να αποστείλετε πλήρη περιγραφή του προβλήματος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στο email: info@keao.gov.gr