Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ

Η υποβολή των Α.Π.Δ. (Κανονικές ή Συμπληρωματικές (εμπρόθεσμες)) Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, τον επόμενο ή μεθεπόμενο (Δημόσιο) μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στο σχετικό Γενικό Έγγραφο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2023 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ’ αριθμ. 572848-05/12/2022 Γενικό Έγγραφο και για το έτος 2024 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ’ αριθμ. 718261-05/12/2023 Γενικό Έγγραφο).

Κατ’ εξαίρεση, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή σε έντυπη μορφή στο αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ από τους εργοδότες που

  • Είναι Διαχειριστές κτιρίων (Πολυκατοικίες κλπ)
  • Εκτελούν Δημόσια οικοδομοτεχνικά έργα με αυτεπιστασία ή με ανάθεση, οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζόμενους
  • Εκτελούν Ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα με αυτεπιστασία 

Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στην σελίδα gov.gr για την Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ