Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ελέγχου Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας πραγματοποιείται επαλήθευση των στοιχείων των προσκομιζόμενων αποδεικτικών με την  ανάκτηση αποθηκευμένων pdf αποδεικτικών, όπως αυτά δημιουργούνται κατά την έκδοση.

Η είσοδος στην υπηρεσία μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • με κωδικούς Πιστοποιημένου Φορέα για την Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (τράπεζες, συμβολαιογράφοι, ευρύτερος δημόσιος τομέας),
  • με κωδικούς TAXISNET:
  • με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης:

 

Για την Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας με ημερομηνία έκδοσης έως και 13/7/2021, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω υπηρεσία: