Ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας

1Σε ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων χορηγείται διαδικτυακά η «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας»;

Στην πρώτη της εφαρμογή η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους  που  έχουν διανύσει χρόνους ασφάλισης στην ασφάλιση του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από το 2002 και μετά, και σε ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς της παρ.9 του αρ.39 του Ν.4387/16.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2020)

2 Πού χρησιμοποιείται η βεβαίωση προϋπηρεσίας;

Η βεβαίωση προϋπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, προκειμένου να βεβαιωθεί ο χρόνος ασφάλισης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2020)

3Ποιες πληροφορίες περιέχει η βεβαίωση προϋπηρεσίας;

 Ημερομηνία εκτύπωσης, αριθμό πρωτοκόλλου, αριθμό εγκυρότητας, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, χρόνο ασφάλισης από μισθωτή απασχόληση, συνολικές ημέρες ασφάλισης, επωνυμία εργοδότη, είδος δραστηριότητας, ειδικότητα (όπως αυτή έχει δηλωθεί στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση από τον εργοδότη)

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2020)

4Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση της βεβαίωσης;

α) Είσοδος στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλογή «ασφαλισμένος» ,«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασφαλισμένους» και «Βεβαίωση προϋπηρεσίας»
β) Αυθεντικοποίηση με κωδικούς taxisnet
γ) Καταχώρηση ΑΜΚΑ
δ) Με επιλογή «Είσοδος» και «πατήστε εδώ» στις «οδηγίες χρήσης» εμφανίζεται η Βεβαίωση προϋπηρεσίας
ε) Αποθήκευση-εκτύπωση

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2020)

5 Τι πρέπει να κάνει ένας ασφαλισμένος που δεν συμφωνεί με τα εκτυπωμένα στοιχεία;

Πρέπει να απευθυνθεί σε Τμήματα Μητρώων Υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2020)

6Πώς γίνεται η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας;

Μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ στο σύνδεσμο « Ατομικά Στοιχεία» στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους επιλέγοντας «επεξεργασία στοιχείων».

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2020)

7Η « Βεβαίωση ΑΣΕΠ» συνεχίζει να εκδίδεται;

Όχι, αντικαθίσταται στο διαδικτυακό χώρο του e-ΕΦΚΑ από τη νέα «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας»

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2020)