Ελεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι μη μισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους για χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας από 1/03/2024 έως 28/02/2025 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.