Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων

11. Ποιους αφορά η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών;

Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών αφορά όλους τους Μη Μισθωτούς Ασφαλισμένους (ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι – αγρότες).

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

22. Πως θα ενημερωθώ ότι έχει γίνει εκκαθάριση των ασφαλιστικών μου εισφορών ;

Η εκκαθάριση - ανά έτος αναφοράς -  αναρτάται στο Λογαριασμό του ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, (επιλογήΕισφορές Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ). Μέσα από την ίδια επιλογή παρέχονται δυνατότητες εκτύπωσης ατομικού Ειδοποιητηρίου Εκκαθάρισης και Ενημέρωσης (Ενημερωτικό Σημείωμα Εκκαθάρισης).

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

33. Πώς προκύπτει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης;

Για να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης:

  • Προσδιορίζονται οι ασφαλιστέες ιδιότητες κατά το έτος εκκαθάρισης.
  • Υπολογίζονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, με βάση το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) του προηγούμενου έτους, για τις ασκούμενες δραστηριότητες του έτους εκκαθάρισης, συνυπολογιζομένων τυχόν μειώσεων και εκπτώσεων (Λόγω Εισοδήματος, Μητρότητας, Πολυετούς Ασφάλισης). 
  • Αφαιρούνται ποσά που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών του έτους εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών Πιστώσεων και Χρεώσεων (σχετ. εγκύκλιος ΕΦΚΑ 21/2018).

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

44. Ποια εισοδήματα λαμβάνονται υπόψη για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών μου εισφορών στον ΕΦΚΑ;

Για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνονται   υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους  που εστάλησαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα. Εάν δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους,  λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου έτους.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

55. Πού θα δω αναλυτικά στοιχεία υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών και των καταβληθέντων ποσών που περιλαμβάνει το ειδοποιητήριο εκκαθάρισης;

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται τόσο από τον λογαριασμό του ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (Εισφορές  Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ) όσο και στους επιμέρους πίνακες αναλυτικών εγγραφών του Ειδοποιητηρίου Εκκαθάρισης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

66. Όταν από την εκκαθάριση προκύπτει μηδενικό υπόλοιπο, έχουν εξοφληθεί οι εισφορές του έτους εκκαθάρισης;

Εφόσον η διαφορά εκκαθάρισης είναι μηδενική έχουν εξοφληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές έτους αναφοράς και παραμένει μόνο η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

77. Από την εκκαθάριση προκύπτει Υπόλοιπο της Ασφαλιστικής Οφειλής. Πώς μπορώ να το πληρώσω;

Το υπόλοιπο ασφαλιστικής οφειλής μπορεί να εξοφληθεί:

  • Εφάπαξ
  • Σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο δοσολόγιο εκκαθάρισης.
  • Με έναντι καταβολές.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

88. Αν καθυστερήσω να πληρώσω μία δόση εκκαθάρισης, θα επιβαρυνθώ με πρόσθετα τέλη;

Οι δόσεις, μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, καθίστανται ληξιπρόθεσμες και επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις (Ν. 4158/2013) έως την εξόφλησή τους. Σε περίπτωση έναντι καταβολής, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις το εκπρόθεσμα καταβληθέν ποσό.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

99. Με ποιο τρόπο πληρώνω το Υπόλοιπο της Ασφαλιστικής Οφειλής μου;

Με τον κωδικό εντολής πληρωμής που αναγράφεται στο Ειδοποιητήριο Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών. Ο κωδικός πληρωμής δόσεων και τρεχουσών εισφορών είναι ίδιος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Τράπεζες και ΕΛΤΑ, με διαδικτυακή ή φυσική συναλλαγή.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

1010. Με τις δόσεις εκκαθάρισης πρέπει να καταβάλλω και τρέχουσες εισφορές;

Ναι, οι τρέχουσες εισφορές εκδίδονται κανονικά, αναρτώνται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και πρέπει να καταβάλλονται παράλληλα με τις δόσεις εκκαθάρισης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

1111. Μπορώ να πληρώσω εισφορά και δόση μαζί;

Ναι, μπορείτε να πληρώσετε δόση και τρέχουσα εισφορά με μία συναλλαγή καταθέτοντας το σύνολο του ποσού, στον ίδιο κωδικό.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

1212. Αν οφείλω δόσεις εκκαθάρισης, τρέχουσα εισφορά και προσαυξήσεις, τι πρέπει να κάνω;

Θα καταβάλλετε το σύνολο του ποσού και για τις τρεις εκκρεμότητες. Εάν καταβάλλετε μέρος, θα εξοφληθούν κατά σειρά: επιβαρύνσεις, οι απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης (από την παλαιότερη) και εν συνεχεία οι τρέχουσες απαιτητές εισφορές (από την παλαιότερη).

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

1313. Θέλω το ποσό προς επιστροφή να μην μου επιστραφεί και να συμψηφιστεί με εισφορές επόμενων μηνών, τι πρέπει να κάνω;

Ποσό προς επιστροφή έως 50,00€ θα συμψηφιστεί αυτόματα με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών. Ποσό προς επιστροφή άνω των 50,01€ μπορεί να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών εφόσον υποβάλετε σχετικό αίτημα έως την εκάστοτε προβλεπόμενη προθεσμία. Η αίτηση - δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέσω Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ (Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης --> Εκκαθάριση).

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

1414. Από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών μου εισφορών προκύπτει ποσό προς επιστροφή. Πως θα μου επιστραφεί;

Αν δεν επιθυμείτε τον συμψηφισμό του με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές (ερώτηση 13), θα σας επιστραφεί μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων-δηλώσεων συμψηφισμού. Το ποσό που δικαιούστε θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που έχετε δηλώσει μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ (Ατομικά Στοιχεία--> Στοιχεία Επικοινωνίας).

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

1515. Τι πρέπει να έχω καταβάλλει για να πάρω ασφαλιστική ενημερότητα μετά την εκκαθάριση;

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης για την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας εξάμηνης διάρκειας, απαιτείται η εξόφληση των:

  • εισφορών έως 31.12.2016
  • απαιτητών δόσεων  εκκαθαρισμένων  ετών
  • πλήρες ποσό τρεχουσών εισφορών  ή κατ’ ελάχιστο το ποσό που αντιστοιχεί στην, κατά περίπτωση, κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών (κατώτατο όριο). Εάν έχετε ενεργή ρύθμιση οφειλών, η διάρκεια της βεβαίωσης είναι μηνιαία, πλην της ρύθμισης ν.4611/2019 που είναι διμηνιαίας διάρκειας.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

16 16. Τι λαμβάνεται υπόψη για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών μου εισφορών στον ΕΦΚΑ αν έχω παράλληλα εισόδημα από μισθωτή απασχόληση;

Για την διενέργεια της εκκαθάρισης λαμβάνονται υπόψη – ως εισόδημα – οι μηνιαία εισφοροδοτούμενες αποδοχές μισθωτού κατά το έτος εισφοροδότησης, όπως αυτές δηλώνονται μέσω της Αναλυτικής περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) του προηγούμενου έτους, κατά τα γνωστά, από τη μη μισθωτή δραστηριότητα.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)