Ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων λόγω covid 19

1Ποιοι δικαιούνται Ειδική Άδεια COVID-19;

Βάσει του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19  οι οποίοι δεν μπορούν να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
 

(Τελευταία ενημέρωση: 10-03-2022)

2Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να υποβάλλω την αίτηση για Ειδική Άδεια COVID-19

Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία νόσησης με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

 

(Τελευταία ενημέρωση: 10-03-2022)

3Πώς μπορώ να υποβάλω την αίτηση;

Για να αιτηθείτε την Ειδική άδεια ασθενείας λόγω Covid -19 εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/el/epidoma.

(Επιλέγετε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ηλεκτρονική Άιτηση Επιδόματος Ασθενείας) 

 

(Τελευταία ενημέρωση: 10-03-2022)

4Πού μπορώ να βρω οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

Έχουν αναρτηθεί Εγχειρίδια Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας στον διαδικτυακό ιστότοπο του e- ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma

 

(Τελευταία ενημέρωση: 10-03-2022)

5Νόσησε το παιδί μου και θέλω να υποβάλλω αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για ειδική άδεια COVID-19

Η Ειδική άδεια COVID-19 αφορά μόνο τους άμεσα ασφαλισμένους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου.
Βάσει του άρθρου 61 του ν.4886/2022 η άδεια διευκόλυνσης για γονείς εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από το κορωνοϊο COVID-19 δεν χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ.

(Τελευταία ενημέρωση: 10-03-2022)