Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Μάρ
20
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 - 20/03/2020

Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020

Μάρ
10
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 - 10/03/2020

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) περί αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

 

Μάρ
06
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 - 06/03/2020

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1/1/2020 και εφεξής

Μάρ
04
2020

Διευκρινήσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη των οδηγών σχολικών λεωφορείων και πούλμαν στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

Διευκρινήσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη των οδηγών σχολικών λεωφορείων και πούλμαν στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

Μάρ
03
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 - 03/03/2020

Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας
του έτους 2020 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές.

Μάρ
03
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 - 03/03/2020

Νέες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών.

Φεβ
28
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 - 28/02/2020

Κοινοποίηση του κειμένου της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας και του Διοικητικού Κανονισμού της.

Φεβ
21
2020

Επιλογή Κλάδου Υγειονομικής Περίθαλψης ατόμων με αναπηρία του άρθρου 22 του ν. 4529/2018

Επιλογή Κλάδου Υγειονομικής Περίθαλψης ατόμων με αναπηρία του άρθρου 22 του ν. 4529/2018

Φεβ
12
2020

Σ78/7/30969-11/02/2020

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 20 του ν. 4387/2016 στις συντάξεις που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ στα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του βουλευτή.

Ιαν
23
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 - 23/01/2020

Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α.
για την υποβολή Α.Π.Δ.