Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιαν
12
2018

Σ60/3/60880 - 12/01/2018

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την επιστροφή διαφόρων ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων

Ιαν
12
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./5/63345 - 12/01/2018

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια α) από τις πλημμύρες της 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) από τις πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και γ) από τι...

Ιαν
10
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 - 10/01/2018

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2018

Ιαν
04
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 - 04/01/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Δεκ
22
2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48 - 22/12/2017

Ενταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016

Δεκ
19
2017

Δ.ΑΣΦ.1300/1644491 - 19/12/2017

Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Δεκ
19
2017

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565 - 19/12/2017

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018

Δεκ
18
2017

Δ.ΑΣΦ.1311/1672149 - 28/12/2017

Παράταση Καταβολής Δωροσήμου Γ' Τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Δεκ
18
2017

Γ32/33/1638106 - 18/12/2017

Χειρισμός συνταξιοδοτικών υποθέσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση επίσπευσης

Δεκ
15
2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 - 15/12/2017

Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4488/2017