Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Μάρ
20
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 - 20/03/2019

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

Μάρ
18
2019

Σ78/6/336900/15-03-2019

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 στις περιπτώσεις αμειβόμενης απασχόλησης συνταξιούχου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας

Μάρ
07
2019

Δ.ΑΣΦ.176/293946/2019/07-03-2019

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών

Μάρ
05
2019

Γ36/04/96/05-03-2019

Νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης πλειστηριασμών τρίτων και αναγγελίας απαιτήσεων ΕΦΚΑ στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο - συμβολαιογράφο.

Μάρ
05
2019

Γ51/1/05-03-2019

Αντιμετώπιση των εκκρεμών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων. Ολοκλήρωση της Διοικητικής Διαδικασίας

Μάρ
05
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 - 05/03/2019

Εξαίρεση διαιτητών ερασιτεχνικής κατηγορίας από την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου - Nέα κατηγορία ασφαλισμένων στη διαδικασία εργοσήμου

Φεβ
27
2019

Γ31/16/246504/27-02-2019

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, για περιπτώσεις όπου ζητούνται Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα

Φεβ
26
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 - 26/02/2019

Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) με ισχύ τριών μηνών.

Φεβ
22
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 - 22/02/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 - Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες

Φεβ
20
2019

Δ.ΑΣΦ./1/215048/20-02-2019

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης