Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιαν
08
2019

Σ80/1/16692/08-01-2019 (ορθή επανακοινοποίηση)

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ

Ιαν
07
2019

Σ80/1/16692/4-01-2019

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ

Δεκ
31
2018

Σ40/81/1546886/31-12-18

Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν.2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης.

Δεκ
19
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./626/1516562 - 19/12/2018

Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ

Δεκ
19
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./625/1513109 - 19/12/2018

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2018

Δεκ
19
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./624/1513068 - 19/12/2018

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, Δ.Χ./2019, Δ.Π./2019

Δεκ
12
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 - 12/12/2018

Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016

Δεκ
06
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 - 06/12/2018

Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)

Δεκ
04
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 - 04/12/2018

Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Νοέ
26
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./596/1405220/26-11-2018

Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 4 του Ν.4554/18 περί των
σχολικών φυλάκων