Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούλ
18
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 - 18/07/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Τμήματος Θ' του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/2017 (Α'62) 

Ιούλ
10
2018

Δ.ΑΣΦ./684/870171 - 10/07/2018

Γνωστοποίηση των Α΄ Υγειονομικών Επιτροπών

Ιούν
08
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 / 08-06-2018

Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών διακαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπαχολούμενοι

Μάι
23
2018

Δ.ΑΣΦ. 547/669753 / 23-05-2018

Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 και άρθρου 20 του ν.4498/2017. Β. Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, με την υπ. αριθμ.Φ20155/25187/Δ16.624 (Φ.Ε.Κ.Β’/1582/8-5-2018) Υπουργική Απόφαση.

Μάι
02
2018

569143 - 02/05/2018

Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν. 4387/2016

Απρ
30
2018

Σ45/2/568494 - 30/04/2018

Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ

Απρ
30
2018

Σ40/35/568570 - 30/04/2018

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης

Απρ
27
2018

Σ22/1 - 27/04/2018

Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2017

Απρ
27
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 - 27/04/2018

Ασφάλιση των απασχολούμενων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και των ιδιοκτητών αυτών στον Ε.Φ.Κ.Α., μετά την εφαρμογή της διάταξης του αρ. 20 του ν.4498/2017

Απρ
27
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 - 27/04/2018

Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων