Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Φεβ
01
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 - 31/01/2019

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) και αντισταθμιστικών παροχών λογω απώλειας του επιδόματος, κατά το έτος 2019

Ιαν
25
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 - 25/01/2019

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018

Ιαν
25
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 - 25/01/2019

Ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων και εργοδοτών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος επλήγη από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018

Ιαν
25
2019

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/68/106826/25-01-2019

Ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του ΕΤΑΑ-π.ΤΣΑΫ

Ιαν
21
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 - 21/01/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν. 4587/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/2017 (Α 62) (Ορθή επανακοινοποίηση)

Ιαν
18
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./15/70872 - 18/01/2019

Γνωστοποίηση της Απόφασης Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. ως προς τις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ στους Ασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς Πωλητών Λαϊκού Λαχείου.

Ιαν
15
2019

Σ61/2/50588/14-01-2019

Εθνική Σύνταξη. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης περί νόμιμης διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών.

Ιαν
14
2019

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/25/47039/14-01-2019

Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ

Ιαν
09
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52 / 24-12-2018

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31/12/2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

Ιαν
08
2019

Σ80/1/16692/08-01-2019 (ορθή επανακοινοποίηση)

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ