Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Δεκ
19
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./625/1513109 - 19/12/2018

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2018

Δεκ
19
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./624/1513068 - 19/12/2018

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, Δ.Χ./2019, Δ.Π./2019

Δεκ
12
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 - 12/12/2018

Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016

Δεκ
06
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 - 06/12/2018

Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)

Δεκ
04
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 - 04/12/2018

Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Νοέ
26
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./596/1405220/26-11-2018

Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 4 του Ν.4554/18 περί των
σχολικών φυλάκων

Νοέ
20
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48 - 19/11/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 που
αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων.

Νοέ
15
2018

Δ.ΑΣΦ. 1078/1360380/14-11-2018

Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Νοέ
14
2018

1358076 / 14-11-2018

Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑΑ»

Νοέ
09
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./586/1343765/09-11-2018

Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό την 26/10/2018 που έπληξε το Νομό Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων