Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούν
08
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 / 08-06-2018

Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών διακαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπαχολούμενοι

Μάι
23
2018

Δ.ΑΣΦ. 547/669753 / 23-05-2018

Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 και άρθρου 20 του ν.4498/2017. Β. Ασφάλιση των απασχολούμενων στα πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, με την υπ. αριθμ.Φ20155/25187/Δ16.624 (Φ.Ε.Κ.Β’/1582/8-5-2018) Υπουργική Απόφαση.

Μάι
02
2018

569143 - 02/05/2018

Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν. 4387/2016

Απρ
30
2018

Σ45/2/568494 - 30/04/2018

Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ

Απρ
30
2018

Σ40/35/568570 - 30/04/2018

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης

Απρ
27
2018

Σ22/1 - 27/04/2018

Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2017

Απρ
27
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 - 27/04/2018

Ασφάλιση των απασχολούμενων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και των ιδιοκτητών αυτών στον Ε.Φ.Κ.Α., μετά την εφαρμογή της διάταξης του αρ. 20 του ν.4498/2017

Απρ
27
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 - 27/04/2018

Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων

Απρ
26
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 - 26/04/2018

Γνωστοποίηση των διατάξεων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A’56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους

Απρ
18
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 - 18/04/2018

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.