Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Μάι
24
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/24-05-2019

Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018

Μάι
24
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./250/639262/24-05-2019

Διαχείριση των Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), που έχουν συνταχθεί ή που θα συνταχθούν για την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων 

Μάι
22
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 - 22/05/2019

Ρύθμιση Οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν.4611/2019.

Απρ
25
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ/189/529674/25-04-2019

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2019

Απρ
22
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 / 22-04-2019

Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Απρ
22
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./184/514020/22-04-2019

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Απρ
18
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 / 18-04-2019

Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ.

Απρ
17
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 / 17-04-2019

Τροποποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μισθωτών μετά από ΥΔΑΑΒ, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001.

Απρ
16
2019

Δ.ΑΣΦ./81/481044/16-04-2019

Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών απασχολούμενων (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδορύκτες) - ασφαλισμένων μετά την 1/1/93 - οι οποίοι παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ

Απρ
16
2019

Σ22/5/15-04-2019

Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών