Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούν
10
2019

Σ60/14/704781/07-06-2019

Αιτήσεις συνταξιούχων σχετικά με την έκδοση αποφάσεων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016

Ιούν
06
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 - 06/06/2019

Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

Ιούν
05
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 - 05/06/2019

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε.

Ιούν
05
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./264/683479/04-06-2019

Ασφάλιση Των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Ιούν
04
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 - 03/06/2019

Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ΄ εφαρμογή του Ν.4583/18

Μάι
29
2019

Σ60/13/653554/29-05-2019

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές αφορούν στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων των δημοσίων λειτουργών και των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγουν για τη χορήγηση κύριας σύνταξης τις διατάξεις του ν. 3163/1955, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 11 του Ν. 4277/62, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 4 του Ν.Δ/τος 4579/66.
 

Μάι
27
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 - 27/05/2019

α) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019
(ΦΕΚ Α΄73)
β) Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου.

Μάι
24
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/24-05-2019

Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018

Μάι
24
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./250/639262/24-05-2019

Διαχείριση των Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), που έχουν συνταχθεί ή που θα συνταχθούν για την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων 

Μάι
22
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 - 22/05/2019

Ρύθμιση Οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν.4611/2019.