Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Μάρ
12
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2021

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα “Ιανός” και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

Μάρ
12
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

Μάρ
12
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2021

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες

Μάρ
12
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2021

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2021
Μάρ
12
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2021

Απογραφή και επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Μάρ
10
2021

Γενικό Έγγραφο

Κλιμάκια – Ομάδες – Υποομάδες Εργασίας έτους 2021
Μάρ
10
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 - 10.03.2021

Προκαταβολή σύνταξης. Κοινοποίηση διατάξεων.

Μάρ
09
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 - 09/03/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16  - 09/03/2021
Καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένους - ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ

Μάρ
09
2021

Γενικό Έγγραφο

Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2021
Μάρ
01
2021

Γενικό Έγγραφο

Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά.