Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούν
30
2020

Γενικό Έγγραφο

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών

Ιούν
29
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 - 29/06/2020

Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης
συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων.

Ιούν
26
2020

134900/26-06-2020

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020.

Ιούν
25
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 - 25/06/2020

Ασφάλιση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων των απασχολούμενων στην καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσης.

Ιούν
25
2020

131644/24-06-2020

ΟΔΗΓΙΕΣ YΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.), ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ιούν
24
2020

131641/24-06-2020

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών Δ.Σ..

Ιούν
19
2020

125312/19-06-2020

Έλεγχος από την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου

Ιούν
19
2020

125301/19-06-2020

Ποσοστό αναπηρίας μετά από άσκηση προσφυγής σε ΒΥΕ

Ιούν
19
2020

126826/19-06-2020

«Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών:

1. Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή για Kλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ

2. Μηχανικών και Υγειονομικών για Kλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020

Ιούν
16
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27- 16/06/2020

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο
Δημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020