Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούλ
02
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 - 01/07/2019

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του Ν. 4611/2019.

Ιούν
25
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 - 25/06/2019

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που Διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019

Ιούν
24
2019

ΕΓΚ 33 - 21/06/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 61654/10-06-2019 (ΦΕΚ Β’, 2324/14-06-2019) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
 

Ιούν
20
2019

Δ.ΑΣΦ. 328/757159/20-06-2019

Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών εγκατεστημένων σε χώρες της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 του ν. 1469/1984, όπως ισχύει

Ιούν
20
2019

Δ.ΑΣΦ.324/751165/20-06-2019

Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων, στον κλάδο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1276/82, όπως ισχύει

Ιούν
20
2019

Δ.ΑΣΦ/751175/20-06-2019

Επικαιροποίηση καθορισμού διαδικασιών για την απόδοση
ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ

Ιούν
13
2019

Δ.ΑΣΦ./316/725222/13-06-2019

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των συνταξιούχων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα.

Ιούν
12
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 - 12/06/2019

Ασφάλιση κατά τη διάρκεια χορήγησης ειδικής επιδότησης ανεργίας σε πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.(Ε.Β.Ζ.Α.Ε.)

Ιούν
12
2019

Σ22/7/12-6-19

Δυνατότητα μη συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές

Ιούν
12
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31- 12/06/2019

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40  του ν. 4611/2019 (Α΄73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη