Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Απρ
26
2021

Γενικό Έγγραφο

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2021 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Απρ
19
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 - 19.04.2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Απρ
16
2021

Γενικό Έγγραφο 136552-16/04/2021

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω διαδικτύου για την υποβολή αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων/Πιστωτικών Ιδρυμάτων λόγω υπαγωγής των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και καταβολής της α΄ δόσης

Απρ
15
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 - 14.04.2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235) σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης των οφειλών για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση ακίνητου ή την σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού.

Απρ
06
2021

Γενικό Έγγραφο

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Απρ
02
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2021

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, σε επιχειρήσεις– εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των περιοχών των Περιφερειακών
Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας & Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 –Απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης

Μάρ
30
2021

Γενικό Έγγραφο

Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020

Μάρ
22
2021

Γενικό Έγγραφο

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

Μάρ
20
2021

Γενικό Έγγραφο 65306-20/03/2020

Περί της ασφάλισης των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται διεθνή προστασία

Μάρ
18
2021

Γενικό Έγγραφο

Δημιουργία νέων Κωδικών Ειδικοτήτων