Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούλ
28
2020

Σ61/4/170176/28-07-2020

Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2020

Ιούλ
22
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 - 22/07/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α'43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α΄104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών.

Ιούλ
21
2020

163180/21-07-2020

Νέα διαδικασία διαπίστωσης αναπηρίας για παράταση παροχής

Ιούλ
21
2020

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ

Ιούλ
17
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 - 17/07/2020

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α

Ιούλ
08
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 - 08/07/2020

Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020

Ιούλ
07
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 - 07/07/2020

Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών

Ιούλ
06
2020

144362/06-07-2020

Αναζήτηση στοιχείων διαδοχικής ασφάλισης που αφορά χρόνο Ναυτικής
Υπηρεσίας

Ιούλ
03
2020

Γενικό Εγγραφο

Παράταση μέχρι 10/07/2020 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 05/2020.

Ιούν
30
2020

Γενικό Έγγραφο

Διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας