Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Αύγ
14
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 - 14/08/2018

Ασφάλιση του εποχιακού προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου 

Αύγ
13
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 - 13/08/2018

Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα 

Αύγ
10
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 - 08/10/2018

Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων

Αύγ
09
2018

Δ.ΑΣΦ.831/982402 - 09/08/2018

Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών κεφαλαίου Η΄ του κανονισμού ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών 

Αύγ
02
2018

Δ.ΑΣΦ.787/958407 - 02/08/2018

Καταβολή Δωροσήμου Β’ Τετραμήνου 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ιούλ
27
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 - 27/07/2018

Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ

Ιούλ
25
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 - 25/07/2018

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους,εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους

Ιούλ
23
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 - 23/07/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 34124/2768 (ΦΕΚ 2318/τ. Β’/19-06-2018) Υπουργικής Απόφασης. 

Ιούλ
18
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 - 18/07/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Τμήματος Θ' του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/2017 (Α'62) 

Ιούλ
10
2018

Δ.ΑΣΦ./684/870171 - 10/07/2018

Γνωστοποίηση των Α΄ Υγειονομικών Επιτροπών