Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Οκτ
15
2020

Γενικό Έγγραφο

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οκτ
08
2020

Γενικό Έγγραφο

Διαδικασία βεβαίωσης χρόνου επικουρικής ασφάλισης συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, προς έκδοση επικουρικής σύνταξης τ. ΕΤΕΑΜ.

Οκτ
06
2020

Γενικό Έγγραφο 244029/Σ.76894/6.10.2020

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών των Δήμων Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολύγυρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 26ης Ιουνίου 2018

Οκτ
06
2020

Γενικό Έγγραφο 243932/Σ.76864/6.10.2020

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Οκτ
02
2020

Γενικό Έγγραφο 238542

Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.

Οκτ
01
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 - 01/10/2020

Σχετικά με την χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., στα μέλη οικογενείας και στους ανέργους

Σεπ
30
2020

Γενικό Έγγραφο | Α.Π. 232355

Παράταση μέχρι 09/10/2020: α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών,

Σεπ
25
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 - 25/09/2020

Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης

Σεπ
25
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 - 25/09/2020

Aσφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Σεπ
18
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 - 18/09/2020

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης: • του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», • των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης & • των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»