Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Νοέ
11
2019

Σ78/34/1340937/8-11-19

Εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Νοέ
08
2019

Σ78/33/1340042/08-11-2019

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης συνταξιούχων

Οκτ
30
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 - 30/10/2019

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018,άρθρο 22).

Οκτ
24
2019

Δ.ΑΣΦ.535/1262030/22/10/2019

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000

Οκτ
17
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48 - 17/10/2019

Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οκτ
04
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./592/1178153/04/10/2019

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Σεπ
19
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./573/1109570/19-09-2019

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

Σεπ
12
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./561/1074724/12-09-2019

Παράταση της ρύθμισης τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα, στον Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τον
Φεβρουάριο του 2019

Σεπ
12
2019

Δ.ΑΣΦ.1073077/12-09-2019

Απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σεπ
06
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 - 06/09/2019

Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του
Ν. 4623/2019