Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούλ
09
2019

Δ.ΑΣΦ./235/837851/09-07-2019


 Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’)

 ΣΧΕΤ: α) Η αριθ. 51/2018 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. 
             β) Το αριθ. Φ.10035/οικ.26774/705/21-6-19 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ιούλ
09
2019

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/648/827169/05-07-2019

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, έτους 2018

Ιούλ
05
2019

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/05-07-2019

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΠΥ).

Ιούλ
04
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./319/821000/03-07-2019

Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ

Ιούλ
04
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 - 04/07/2019

Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Ιούλ
03
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 - 01/07/2019

Α) Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με τον ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας (ΔΣΚΑ). Β) Μετατροπή των περιόδων ασφάλισης/κατοικίας εξωτερικού και αποτύπωση των ελληνικών περιόδων ασφάλισης/κατοικίας στα κοινοτικά/διακρατικά έντυπα.

Ιούλ
02
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 - 01/07/2019

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του Ν. 4611/2019.

Ιούν
25
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 - 25/06/2019

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που Διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019

Ιούν
24
2019

ΕΓΚ 33 - 21/06/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 61654/10-06-2019 (ΦΕΚ Β’, 2324/14-06-2019) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
 

Ιούν
20
2019

Δ.ΑΣΦ. 328/757159/20-06-2019

Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών εγκατεστημένων σε χώρες της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 του ν. 1469/1984, όπως ισχύει