Διαγωνισμοί

Νοέ
14
2018

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ , ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Νοέ
14
2018

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΕΑΣ ΤΥΡΙΝΘΑΣ του ΕΦΚΑ 

Νοέ
14
2018

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ Δ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Νοέ
14
2018

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ Ε’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΙ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Νοέ
08
2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Εργασίες αποκατάστασης προβλημάτων στα μόνιμα συστήματα πυρασφάλειας και στις εγκαταστάσεις πυροπροστασίας α) του ιδιόκτητου κτιρίου που στεγάζεται το Περ/κό Υποκ/μα Μισθωτών Θεσ/νίκης επί της οδού Αριστοτέλους 15-17 και β) της μισθωμένης αποθήκης στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης που στεγάζεται το αρχείο του, επί της οδού Πόντου 54.

Νοέ
06
2018

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ)   

Νοέ
06
2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ A’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ του ΕΦΚΑ   

Νοέ
05
2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 2 ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΑ ΚΑΙ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (ΓΙΑ 30 ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΑΚΟΜΑ ΕΤΗ), ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ, 2 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 
Α) ΣΤΑΔΙΟΥ 22 & ΕΔΟΥΑΡΔΩ ΛΩ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ), 
Β) ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7,  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ.

Νοέ
01
2018

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  κάτω των ορίων για την προμήθεια: α)Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών, β)Υδραυλικού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών και γ)Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων για την εκτέλεση εργασιών επισκευής από τους τεχνίτες της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ και της Τεχνικής Υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης, σε κτίρια της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης) για το έτος 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης ποσού 157.827,33€

Νοέ
01
2018

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του στην Αττική, Επαρχία και στα Νησιά, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους