Διαγωνισμοί

Φεβ
02
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,
προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #53.653,55 € # πλέον ΦΠΑ, ήτοι
#66.530,39 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για το έτος 2022 για την προμήθεια:

Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις
Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης στους Νομούς Έβρου & Καβάλας,
ποσού #52.236,61 €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #64.773,39 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Ιαν
19
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #85.857,36€# πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι #106.463,10# συμπ/νου ΦΠΑ 24% για τα έτη 2022-2023 με αντικείμενο την προμήθεια:

Ιαν
11
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.782,00€ πλέον ΦΠΑ (15.846,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Π.Ε. Κεφαλληνίας για τα έτη 2021-2022

Δεκ
30
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,  προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #110.414,52 € # πλέον ΦΠΑ, ήτοι #136.913,99 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για το έτος 2022 για την προμήθεια:
Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης, ποσού #96.856,21 €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #120.101,69 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Δεκ
30
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων σε ιδιόκτητα κτίρια του τ.ΕΤΕΑΕΠ νυν e-ΕΦΚΑ στην Αττική για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος

Δεκ
30
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού, σε οκτώ (8) κτίρια ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ (τ.ΕΤΕΑΕΠ), στα οποία στεγάζονται οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα του Φορέα για παράταση των υπηρεσιών έως έξι (6) μήνες, με τους ίδιους όρους.

Δεκ
29
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ( ΦΠΥ 92/21)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης 67 φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων (Printer, Copier, Scanner) του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με ημερομηνία έναρξης όχι νωρίτερα από τις 31/3/2022, με μονομερές δικαιώματος του Φορέα για παράταση των υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους

Δεκ
29
2021

Πλήρης ανακαίνιση του ιδιόκτητου κτηρίου του e- Ε.Φ.Κ.Α. στην Ρόδο

Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης
εκπόνησης της μελέτης: Πλήρης ανακαίνιση του ιδιόκτητου κτηρίου του
e- Ε.Φ.Κ.Α. στην Ρόδο

Δεκ
29
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έτος 2022 για την προμήθεια:Α. πετρελαίου θέρμανσης και Β. καυσίμων κίνησης 

Δεκ
28
2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Ε΄ Τοπικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης εντός των ορίων των Δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού της  Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης