Διαγωνισμοί

Μάρ
20
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση  ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Μάρ
20
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ Α’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

Μάρ
20
2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 3 κλιματιστικών και υλικών εγκατάστασης

Μάρ
19
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΟΥ ΚΕΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ του ΕΦΚΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μάρ
19
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση    ΤΗΣ Γ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ του ΕΦΚΑ 

Μάρ
19
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση     ΤΗΣ Δ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ

Μάρ
19
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση   α) ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, β) ΤΗΣ ΠΥΣΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, γ) του ΚΕΑΟ ΛΕΣΒΟΥ δ) του αρχείου του ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Μάρ
19
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση  ΤΗΣ Ε’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΙ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μάρ
15
2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Διακήρυξη συνοπτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια: α)  250.000 ευρωπαικών καρτών ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ), και β) εντύπων και φακέλων (14 ειδών, 27.200 τεμάχια συνολικά), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για το έτος 2019, συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης ποσού 29.785,00 € πλέον ΦΠΑ.

Μάρ
14
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση της  ΤΟΥ ΠΕΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΕΦΚΑ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ