Διαγωνισμοί

Οκτ
18
2018

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ A’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ 

Οκτ
18
2018

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Οκτ
18
2018

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Β’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ 

Οκτ
10
2018

Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών

Διακήρυξη 
Συνοπτικού Διαγωνισμού Ασφάλισης των οχημάτων και μοτοποδηλάτων του ΕΦΚΑ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης του ΕΦΚΑ ανανέωσης της σύμβασης, για ένα (1) έτος ακόμη.

Οκτ
09
2018

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση α) ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ  Β) ΤΟΥ ΠΕΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΜΗΜΑ Δ)

Οκτ
09
2018

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Θ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

Οκτ
09
2018

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΥΜΗΣ

Σεπ
26
2018

Δημόσιες Διαβούλευσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και όρων για την προμήθεια υλικών για χρωματισμούς σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

Σεπ
25
2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Εργασίες αποκατάστασης προβλημάτων στα μόνιμα συστήματα πυρασφάλειας και στις εγκαταστάσεις πυροπροστασίας α) του ιδιόκτητου κτιρίου που στεγάζεται το Περ/κό Υποκ/μα Μισθωτών Θεσ/νίκης επί της οδού Αριστοτέλους 15-17 και β) της μισθωμένης αποθήκης στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης που στεγάζεται το αρχείο του, επί της οδού Πόντου 54.

Σεπ
21
2018

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια - αντικατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών των ηλεκτρικών εργαλείων του τμήματος συντήρησης της Δ/νσης Στέγασης & Τεχνικών Υπηρεσιών, δαπάνης 2.306,40 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής