eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς    

Διαγωνισμοί

Ιούν
19
2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 230 εκτυπωτών και αναλωσίμων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΕΦΚΑ ,προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ (74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ) 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Ιούν
17
2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη   Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4412/16.

Ιούν
12
2020

Διευκρινήσεις ΦΠΥ 02/20

Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ’αρ.πρωτ.89763/18-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006740959,ΣΥΣΤ.ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ:90996, ΦΠΥ 02/20) Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών επικαιροποίησης και συντήρησης Αδειών Χρήσης λογισμικού ORACLE για την κάλυψη των αναγκών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ιούν
12
2020

Διευκρινήσεις ΦΓ 56/19

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 89519/15-5-20) που αφορά την μακροχρόνια μίσθωση εξήντα πέντε (65) αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις κατά τόπους Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Ιούν
11
2020

Διευκρινήσεις ΦΓ 16/20

Διευκρίνηση για τον διαγωνισμό που αφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα τεσσάρων (84) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ, με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/16, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την κάθε ομάδα ειδών.

Ιούν
05
2020

Πρόσκληση για προμήθεια

Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16 όπως ισχύει, είκοσι έξι (26) Ψηφιακών Πιστοποιητικών Ασφαλείας για τους διαδικτυακούς τόπους του e-Ε.Φ.Κ.Α. διάρκειας δύο ετών, Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.865,00#€ πλέον ΦΠΑ 24% (#10.992,60#€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439 «Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες», προϋπολογισμού e-ΕΦΚΑ έτους 2020, στον Κωδικό Αρχείου Ειδών CPV :48730000-4 «Πακέτα λογισμικού ασφαλείας».

Ιούν
04
2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | Για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση του e-ΕΦΚΑ για την θερινή περίοδο 2020.

Μάι
28
2020

Πρόσκληση για προμήθεια

Πρόσκληση για την προμήθεια 120 ρολών φιλμ περιτυλίγματος (stretch film χειρός) 20/23 mic – 1,80 Kg/ρολό και 10 ρολών τσέρκι πλαστικό για μηχανή δεματοποίησης 12x0,55 – 3 Km/ρολό, για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής αποθήκης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 688,67 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι  853,95 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Μάι
21
2020

Διακήρυξη

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών επικαιροποίησης και συντήρησης Αδειών Χρήσης λογισμικού ORACLE για την κάλυψη των αναγκών του e-Ε.Φ.Κ.Α. (ΦΠΥ 02/20)

Μάι
20
2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.084.677,42 €  πλέον ΦΠΑ (ποσό 1.345.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) για τη μακροχρόνια μίσθωση εξήντα πέντε(65) αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ  σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις κατά τόπους Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε(5) ετών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη κοστολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος (άρθρο 87 του Ν.