Διαγωνισμοί

Απρ
03
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Απρ
03
2019

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : 1) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης, 2) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) για server – room και 3) κλιματιστικού μηχανήματος τύπου «ντουλάπας» τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ.

Απρ
02
2019

Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για τη Διασύνδεση του ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI).

Μάρ
29
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση   ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Η’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΟΝ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ) 
 

Μάρ
28
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Γ' ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

Μάρ
27
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Μάρ
27
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μάρ
27
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μάρ
26
2019

Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : Αναλωσίμων Ειδών Εκτυπωτών (γραφίτης, μελάνι, μελανοταινία, τύμπανο) για χρονικό διάστημα δυο ετών (2019 - 2020) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, συνολικού κόστους 4.311.651,39€ συμπ/νου του ΦΠΑ (για το έτος 2019 ποσό 2.221.419,86€ συμπ/νου του ΦΠΑ και για το έτος 2020, ποσό 2.090.231,53€ συμπ/νου του ΦΠΑ), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Μάρ
22
2019

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση του ανελκυστήραστο κτίριο του ΕΦΚΑ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Σερρών

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση του ανελκυστήραστο κτίριο του ΕΦΚΑ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Σερρών