eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς     Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2020

Διαγωνισμοί

Δεκ
30
2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡ 5 ΑΡ 118 Ν 4412-2016

Δεκ
27
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, διάρκειας τριών (3) μηνών, στο λογισμικό εφαρμογής προσυνταξιοδοτικού επιδόματος δικαιούχων του τ. ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων – Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής   (ΦΠΥ 41/19)

Δεκ
27
2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης της υφιστάμενης μηχανογραφικής και δικτυακής υποδομής του τοπικού δικτύου Κ.Ε.Α.Ο., για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο., που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 12 στην Αθήνα, για την κάλυψη χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών.   (ΦΠΥ 38/19)

Δεκ
17
2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια :
α) Λογισμικού και β) Μηχανογραφικού εξοπλισμού και υλικού πληροφορικής για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 12 στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #5.068,14#€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι #6.284,49#€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε Κατηγορία (Κατηγορία Α, Κατηγορία Β).
 

Δεκ
11
2019

Πρόσκληση για προμήθεια

Πρόσκληση για την προμήθεια είκοσι (20) καταστροφέων εγγράφων για το γραφείο του Υποδιοικητή και άλλων Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 5.814,40€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 7.209,86€ συμπ/νου ΦΠΑ)  και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον  ΚΑΕ 00.10.7127  του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΦΚΑ έτους 2019 στον Κωδικό Αρχείου Ειδών: CPV 30191400-8 «Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων».

Νοέ
28
2019

Διαβούλευση επί της προκήρυξης μακροχρόνιας εκμίσθωσης για 30 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 ετών και εργασίες αναβάθμισης του κτιρίου, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9

Διαβούλευση επί της προκήρυξης μακροχρόνιας εκμίσθωσης για 30 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 ετών και εργασίες αναβάθμισης του κτιρίου, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9

Νοέ
25
2019

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια α) Δικτυακού εξοπλισμού και παρελκόμενων υλικών, καθώς και β) υλικών συσκευασίας για την αποστολή μηχανογραφικού εξοπλισμού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ΦΓ 22/19

Νοέ
20
2019

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού
πιθανής δαπάνης 66.650,00 € πλέον ΦΠΑ (ή 82.646,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ) για την προμήθεια:
1) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης (24.000 BTU/h),
2) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) για server – room (24.000 BTU/h) &
3) κλιματιστικού μηχανήματος τύπου «ντουλάπας» (50.000 BTU/h)
τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ.

Νοέ
19
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16 (κατόπιν έρευνας αγοράς), πενήντα (50) σαρωτών εγγράφων (Scanners) για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Νοέ
14
2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για το έργο: «Επισκευή ΔΥΟ (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε δύο κτίρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (α) Αχαρνών 27 Αθήνα -  6ος όροφος και (β) Αγ. Κων/νου 8 Αθήνα - 7ος όροφος»