Διαγωνισμοί

Οκτ
24
2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9787 μοντέλο FORD TRANSIT

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  επισκευή του ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9787 μοντέλο  FORD TRANSIT

Οκτ
23
2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 18 πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg και 1 πυροσβεστήρα CO2 5 kg

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 18 πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg και 1 πυροσβεστήρα CO2 5 kg για το ιδιόκτητο κτήριο του ΕΦΚΑ επί της οδού Αμερικής 12, στην Αθήνα, δαπάνης 661,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Οκτ
16
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση     ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Οκτ
11
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση τμήματος τοιχίου περίφραξης από οπτοπλινθοδομή, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του ΕΦΚΑ επί της οδού Χρ. Σμύρνης αρ. 3 στη Ν. Ιωνία

Οκτ
04
2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση  και επισκευή σε πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες,  ηλεκτροκίνητα ρολά και συναφή αντικείμενα, στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στον νομό Αττικής για το έτος 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση  και επισκευή σε πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες,  ηλεκτροκίνητα ρολά και συναφή αντικείμενα, στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στον νομό Αττικής για το έτος 2020

Σεπ
23
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 500 τεμαχίων ενσύρματων αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών

Σεπ
17
2019

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλιών υδάτων  και υδραυλικών υλικών απαραίτητων για την σύνδεσή τους καθώς και υδραυλικών υλικών για  κτίρια, ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ, δαπάνης 4.155,24 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Σεπ
12
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών των πάσης φύσεως εργασιών  επισκευής και συντήρησης καθώς και των αναγκαίων  ανταλλακτικών  και ελαστικών που θα χρειαστούν κατά τη συντήρηση ή επισκευή των οχημάτων ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ πανελλαδικά για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

Σεπ
10
2019

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την εκτύπωση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΕΦΚΑ, για τρία (3) έτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αύγ
06
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας Close Control Unit (CCU) για τις ανάγκες του κεντρικού Computer room, στο κτίριο επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 87, Ζωγράφου