Διαγωνισμοί

Ιούν
28
2022

Επαναληπτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων

Επαναληπτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων

Ιούν
14
2022

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης e – ΕΦΚΑ Α΄ Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά

Ιούν
10
2022

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Εκτέλεση τεχνικών εργασιών για επισκευή και ανακαίνιση χώρων υπογείου και ανωδομής στο κτήριο ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ επί της οδού Δραγατσανίου 8, Αθήνα

Ιούν
08
2022

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 – Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1, ΑΘΗΝΑ

Ιούν
08
2022

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Λήμνου της Τοπικής Διεύθυνσης Λέσβου, στη Μύρινα. 

Ιούν
07
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 51/22)

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5.000 ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ/ΙΚΑΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ E-ΕΦΚΑ.

Ιούν
02
2022

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Ζ΄ Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Ιούν
01
2022

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο

Μάι
30
2022

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των: α) Τοπικής Διεύθυνσης Σάμου του e-ΕΦΚΑ στη Σάμο  και  β) Αποκεντρωμένου ΤμήματοςΙκαρίας,  στον  Αγ. Κήρυκο.

Μάι
26
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων παροχής  υπηρεσιών : 1. Τεχνικού Ασφαλείας  2. Ιατρού Εργασίας  για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης για το έτος 2022 αρχομένης από την υπογραφή της,  με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για το έτος 2023, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.