Διαγωνισμοί

Απρ
24
2024

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Β' Κοινωνικής Ασφάλισης Κρανιδίου του e-ΕΦΚΑ στο Δήμο Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Απρ
24
2024

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών: Α)Της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Μεσσηνίας του e-ΕΦΚΑ, με έδρα την Καλαμάτα. Β)Του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΚΕΑΟ Μεσσηνίας του eΕΦΚΑ, με έδρα την Καλαμάτα
Απρ
12
2024

∆ιακήρυξη ∆ημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

∆ιακήρυξη ∆ημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ Νέων Μουδανιών
Απρ
12
2024

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών:
Α) Των διοικητικών  υπηρεσιών  της Τοπικής  Διεύθυνσης Αργολίδας του e-ΕΦΚΑ, με έδρα το Ναύπλιο.
Β) Των αρχείων της Τοπικής  Διεύθυνσης Αργολίδας του e-ΕΦΚΑ, με έδρα το Ναύπλιο. 
 

Απρ
12
2024

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Β΄ Τοπικής  Διεύθυνσης Μεσσηνίας του e-ΕΦΚΑ με έδρα την Κυπαρισσία.

Απρ
12
2024

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Δωδεκανήσου του e-ΕΦΚΑ με έδρα την Κάλυμνο.

Απρ
12
2024

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

∆ιακήρυξη ∆ημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής ∆ιεύθυνσης Γ΄ Κυκλάδων του e-ΕΦΚΑ με έδρα τη Θήρα.»
Απρ
12
2024

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 19/24)

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια 255.995 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και την προμήθεια 3.000 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 για την κάλυψη των αναγκών του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός περίπου έτους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.1731 «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού» του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2024: 728.639,81€ συμπ/νου του ΦΠΑ & 2025: 694.026,45€ συμπ/νου του ΦΠΑ.

Απρ
12
2024

Διακήρυξη Δημόσιου  Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου  Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών για : α) την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Λασιθίου και β)των ΚΕΠΑ Λασιθίου, με έδρα  τον Αγ. Νικόλαο.    

Απρ
08
2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για την υπηρεσία μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού από το κτίριο επί της Λ. 62 Μαρτύρων 117 στο κτίριο επί της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 176 του e-ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118
Ν.4412/16 όπως ισχύει), προϋπολογισθείσας δαπάνης #2.000,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #2.480,00€# συμπ/νου ΦΠΑ.