Διαδικασία συνταξιοδότησης

1Τι περιλαμβάνει η διαδικασία συνταξιοδότησης;

Η διαδικασία συνταξιοδότησης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Α) Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης (ηλεκτρονική ή έντυπη, σε ειδικές περιπτώσεις)
Β) Επεξεργασία αιτήματος μέσω αυτόματης διαδικασίας ή αρμόδιας οργανικής μονάδας του e-ΕΦΚΑ
Γ) Έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης
Δ) Κοινοποίηση συνταξιοδοτικής απόφασης
Ε) Πληρωμή σύνταξης

(Τελευταία Ενημέρωση: 08/02/2023)

2Πως υποβάλλω την αίτηση συνταξιοδότησης;

Την αίτηση συνταξιοδότησης την υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi), όπου συνδέεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet, ανεξάρτητα από το πλήθος των φορέων που ασφαλιστήκατε. Χειρόγραφη αίτηση συνταξιοδότησης γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής.

(Τελευταία Ενημέρωση: 08/02/2023)

3Είμαι άνεργος. Πρέπει να εργάζομαι για να υποβάλω αίτηση;

Όχι.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 08/02/2023)

4Ήμουν ασφαλισμένος σε δύο φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ. Σε ποιόν τ. Φορέα πρέπει να υποβάλω την αίτηση συνταξιοδότησής μου;

Θα πρέπει να την υποβάλετε στον τελευταίο φορέα ασφάλισής σας.

(Τελευταία Ενημέρωση: 08/02/2023)

5Πως μπορώ να είμαι βέβαιος ότι έχω συμπληρώσει σωστά την αίτηση συνταξιοδότησης; 

Η ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσιτή σε όλους τους ασφαλισμένους. Πριν την είσοδό σας στην εφαρμογή, είναι απαραίτητο να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί και περιγράφουν αναλυτικά όλα τα πεδία της αίτησης. Εάν δεν έχετε καλές γνώσεις υπολογιστή, μπορείτε να αποταθείτε είτε τηλεφωνικά καλώντας το 1555, είτε να κλείσετε ραντεβού στην δομή του Φορέα, που είναι αρμόδια βάσει του τόπου κατοικίας σας, προκειμένου να σας βοηθήσουν με την συμπλήρωση και την οριστική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 08/02/2023)

6Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που έχω και άλλο χρόνο ασφάλισης πέραν αυτού που εμφανίζεται στην ασφαλιστική μου ιστορία (ΑΤΛΑΣ);

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4670/2020, σε περίπτωση που έχετε στην κατοχή σας φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούστε να καταχωρήσετε τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης στην ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψετε και να αποστείλετε μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ – Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας,μέσα δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, τα αποδεικτικά παραστατικά στην αρμόδια δομή του Φορέα που έχει οριστεί στην αίτηση για έλεγχο, πιστοποίηση και ψηφιοποίηση.  Σε περίπτωση μη προσκόμισης των αποδεικτικών παραστατικών, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο επιπλέον χρόνος ασφάλισης, δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης.  

(Τελευταία Ενημέρωση: 08/02/2023)

7Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλω μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης;

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Για τους Έλληνες της αλλοδαπής και τους αλλοδαπούς, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.
 2. Για τους αλλοδαπούς (τρίτων χωρών-εκτός Σένγκεν) που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση παραμονής.
 3. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. Με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (και BIC για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 4. Όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τυχόν άλλων φορέων ασφάλισης.
 5. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της ΑΑΔΕ (Εφορίας).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 37 ΤΟΥ Ν. 3996/2011

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τον ορισμό του αιτούντος ως οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη αναπήρου αδελφού/-ής (για αδελφούς αναπήρων)
 3. Δικαστική απόφαση περί λύσης γάμου (για διαζευγμένους γονείς αναπήρων ανηλίκων τέκνων)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 1. Ασφαλιστικός αριθμός ασφαλιστικού φορέα εξωτερικού
 2. Στοιχεία ασφάλισης ξένου φορέα

ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

 1. Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας από ΔΥΠΑ (τ.ΟΑΕΔ)
 2. Ενιαίου τύπου πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για αναγνώριση χρόνου στρατού). 
 3. Απόφαση Αναγνώρισης Στρατιωτικής Υπηρεσίας (εάν έχει αναγνωριστεί).
 4. Δικαιολογητικά αναγνώρισης των υπολοίπων πλασματικών χρόνων (χορηγούνται από τo Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών, της πλησιέστερης στην κατοικία σας, δομής του Φορέα)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΛΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

 1. Απόφαση συνταξιοδότησης
 2. Βεβαίωση άλλου αρμοδίου φορέα περί ασφαλιστικής κάλυψης κλάδου υγείας, εφόσον δεν υπάγεστε στην ασφάλιση του ΕΟΠΥΥ

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 1. Δήλωση προτίμησης διατάξεων (Σ9) σε 3 αντίτυπα και Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (εάν ο εργοδότης σας είναι Ασφαλιστικός Οργανισμός ή ΝΠΔΔ, το μόνιμο προσωπικό του οποίου έχει δικαίωμα επιλογής συνταξιοδότησης με κοινές ή δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις)
 2. Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, εάν έχετε απασχοληθεί ως επαγγελματίας οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων και το αίτημα συνταξιοδότησής σας, αφορά χορήγηση σύνταξης αναπηρίας.

(Τελευταία Ενημέρωση: 08/02/2023).

8Ήμουν ασφαλισμένος στο τ. ΝΑΤ και επιθυμώ να υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Πρέπει να καταθέσω και το ναυτικό φυλλάδιο ;

Ναι, υποχρεούσθε να καταθέσετε το ναυτικό φυλλάδιο μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στη λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά .
 
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 14/09/2023)

9Είναι υποχρεωτική η υποβολή δικαιολογητικών και με ποιόν τρόπο μπορώ να τα καταθέσω;

Η υποβολή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών στην υπηρεσία e-ΕΦΚΑ παραλαβής δικαιολογητικών που έχει οριστεί (πλην εκείνων που αντλούνται αυτομάτως από το ηλεκτρονικό σύστημα) είναι υποχρεωτική.

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η υποβολή δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, επί ποινή απόρριψης της αίτησης αυτής, σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία με δική σας υπαιτιότητα.

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και λόγω θανάτου δεν υπάρχει ενιαία προθεσμία, όσον αφορά το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η υποβολή δικαιολογητικών πραγματοποιείται μόνο μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ – Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας, , όπου μπορείτε να επισυνάψετε και να αποστείλετε όλα τα σχετικά αρχεία ακόμα και πριν την ανάκτηση της αίτησης από την αρμόδια δομή. Επισημαίνουμε ότι δεν είναι εφικτή η δια ζώσης κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια δομή του φορέα, καθόσον το αίτημα συνταξιοδότησής σας, δύναται να καταχωρηθεί στην ροή διεκπεραίωσης του συστήματος e-ΕΦΚΑ, μόνο μετά την ολοκλήρωση των προκαθορισμένων ελέγχων για την δρομολόγηση του αιτήματος και αφορούν τον έλεγχο οφειλών, άντλησης γνωμάτευσης ΚΕΠΑ και εξαιρέσεων αυτοματοποίησης.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

10Ποιοι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή σύνταξης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας;

Από τις 23/07/2020 το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ έχει ξεκινήσει την παραγωγική του λειτουργία και εκδίδει αυτόματα τις συντάξεις λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στον τ. ΟΓΑ, καθώς και για τα αιτήματα μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου από 01/03/2020 (για όλους τους τ. φορείς), βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις απονομής συντάξεως λόγω γήρατος και βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξεων για τις περιπτώσεις μεταβίβασης.

Στην ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων ενσωματώθηκαν σταδιακά οι παρακάτω κατηγορίες οι οποίες εκδίδονται αυτόματα βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ και των κανόνων θεμελίωσης που ισχύουν στον Φορέα:

 • Από τις 27/04/2022 συντάξεις λόγω αναπηρίας με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ
 • Από τις 06/06/2022 συντάξεις λόγω γήρατος με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ
 • Από τις 08/07/2022 συντάξεις λόγω αναπηρίας με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στο τ. Ο.Γ.Α.
 • Από τις 11/07/2022 συντάξεις λόγω γήρατος και αναπηρίας με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στο τ. Ο.Α.Ε.Ε.
 • Από τις 13/09/2022 συντάξεις λόγω γήρατος με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τ. Ο.Α.Ε.Ε.
 • Από τις 29/10/2022 συντάξεις λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στο τ. Ο.Α.Ε.Ε. και τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ
 • Από τις 04/11/2022 οριστικές αποφάσεις για εξωιδρυματικό επίδομα για το σύνολο των συνταξιούχων, καθώς και για ασφαλισμένους των τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και τ. Ο.Γ.Α.

Επιπλέον το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ εκδίδει αυτόματα οριστικά απορριπτικές αποφάσεις για συντάξεις λόγω αναπηρίας για τους ασφαλισμένους με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (από τις 22/07/2022),  στο τ. Ο.Γ.Α. (από τις 25/07/2022), και τ. Ο.Α.Ε.Ε. (από τις 22/08/2022), λόγω μη πιστοποίησης του ελάχιστου αναγκαίου ποσοστού αναπηρίας από το ΚΕΠΑ.

Σύμφωνα με το διοικητικό σχεδιασμό, στην ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων θα ενσωματωθούν σταδιακά όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

11Τι γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής μου,  στην περίπτωση που αυτή προχωρήσει μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας;

Στην περίπτωση που η αίτησή σας προχωρήσει μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, καταχωρείται αυτόματα στην ροή διεκπεραίωσης του κεντρικού συστήματος του e-ΕΦΚΑ και εκδίδεται σχετική συνταξιοδοτική απόφαση, η οποία σας κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η ροή της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησής σας.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

12Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που η αίτησή μου προχωρήσει εκτός αυτοματοποιημένης διαδικασίας;

Μετά την ολοκλήρωση των προκαθορισμένων ελέγχων που αφορούν την δρομολόγηση του συνταξιοδοτικού σας αιτήματος εκτός αυτόματης διαδικασίας και εφόσον ενημερωθείτε με τη λήψη σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα την αρμόδια δομή υποβολής δικαιολογητικών που έχει ορίσει το σύστημα ή τον πιστοποιημένο επαγγελματία (εάν είχατε επιλέξει), προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησής σας (τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα έχετε ήδη καταθέσει μέσω ψηφιακού δωματίου). Αυτό μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό, αυτοπροσώπως, δια ζώσης ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου).

Η υποβολή αντιγράφου της ηλεκτρονικής αίτησης είναι απαραίτητη, για την ενεργοποίηση της αίτησης συνταξιοδότησης και την περαιτέρω επεξεργασία της. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

13Ποιά είναι η αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ που θα παραλάβει το συνταξιοδοτικό μου αίτημα, καθώς και τα δικαιολογητικά;

Στην περίπτωση που η συνταξιοδοτική σας υπόθεση εξεταστεί εκτός αυτόματης διαδικασίας, θα απευθυνθείτε στην αρμόδια δομή του e-ΕΦΚΑ, που αναγράφεται στο πάνω μέρος της οριστικά υποβληθείσας αίτησης, η οποία ορίζεται αυτόματα από το σύστημα, βάσει Τ.Κ. του τόπου κατοικίας σας.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

14Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης;

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου (για θάνατο από 01/03/2020 και μετά), οι οποίες εντάσσονται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία, η διαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης, ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και μέχρι να ενταχθούν σταδιακά στο σύστημα της αυτόματης απονομής σύνταξης, ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτήσεων κυμαίνεται, ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας, την πληρότητα των στοιχείων του συνταξιοδοτικού φακέλου και τις απαραίτητες προσυνταξιοδοτικές διαδικασίες, όπως, π.χ., όταν υπάρχει διαδοχικός ή παράλληλος χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

15Πώς μου κοινοποιείται η συνταξιοδοτική απόφαση;

Στην περίπτωση που η αίτησή σας προχωρήσει μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η συνταξιοδοτική απόφαση που εκδίδει ο Φορέας σας κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην περίπτωση που η αίτησή σας προχωρήσει εκτός αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η συνταξιοδοτική απόφαση που εκδίδει ο Φορέας σας κοινοποιείται από την δομή του Φορέα που ανήκετε βάσει μόνιμης κατοικίας, κατόπιν σχετικής όχλησης από εσάς ή νόμιμο αντιπρόσωπο σας. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

16Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη και πότε θα μου καταβληθεί;

Από τη στιγμή που έχετε υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας του (www.efka.gov.gr) αίτηση συνταξιοδότησης, χορηγείται αυτόματα (άνευ αίτησης) προσωρινή σύνταξη ή απορρίπτεται με απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών ή και την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση βαθμού αναπηρίας. Η απόφαση προσωρινής σύνταξης δεν υπόκειται σε προσφυγή. 

Εάν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής απόφασης απονομής της σύνταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωσή σας είναι ανακριβή, τότε τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

17Είμαι συνταξιούχος λόγω θανάτου και θα υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;

Έχετε δικαίωμα σε προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος, όταν λαμβάνετε κύρια σύνταξη (προσωρινή ή οριστική) από διαφορετική αιτία (θανάτου).

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

18Δικαιούμαι προκαταβολή έναντι ποσού σύνταξης;

Με το άρθρο 34 του ν. 4778/2021, που προσέθεσε άρθρο 7Α στον ν. 4387/2016, θεσπίστηκε ειδική ρύθμιση για τη χορήγηση προκαταβολής έναντι της μελλοντικής σύνταξης. Η χορήγηση του ποσού πιστοποιείται με την έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ. Η βεβαίωση χορήγησης προκαταβολής δεν επάγεται δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης και δεν συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση.
Προκαταβολή έναντι ποσού σύνταξης δικαιούνται τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του π. ΝΑΤ, εξαιρουμένων των προσώπων που δικαιούνται ή λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης κατά το άρθρο 57Α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. 
Δικαιούχοι του ποσού προκαταβολής έναντι σύνταξης είναι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ. 

 • Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, να έχετε συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας σας και να έχετε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν έχετε συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας σας, θα πρέπει, κατά τη στιγμή της αίτησης να πληροίτε τις προϋποθέσεις με βάση τις διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέων κύριας ασφάλισης.
 • Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή γήρατος λόγω αναπηρίας, θα πρέπει να έχουν τις κατά περίπτωση οριζόμενες ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις και να έχουν εν ισχύ γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ.
 • Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, τα δικαιοδόχα μέλη δικαιούνται προκαταβολή, εφόσον ο θανών/θανούσα είχαν συμπληρώσει τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις, Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου εξετάζεται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.

Προκειμένου να σας χορηγηθεί προκαταβολή έναντι ποσού σύνταξης, του άρθρου 34 του Ν. 4778/2021, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου και στην συνέχεια να υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση στην πλατφόρμα της προκαταβολής (URL : https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-aitese-prokataboles-syntaxes ), στο site του e-ΕΦΚΑ. Η έγκριση του αιτήματος προκαταβολής πραγματοποιείται από τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τα πληροφοριακά στοιχεία που τηρεί ο Οργανισμός και οι συνεργαζόμενοι φορείς, καθώς και των στοιχείων που δηλώνετε ηλεκτρονικά στην αίτησή σας.

Η χορήγηση του ποσού δεν συνεπάγεται τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Το ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης χορηγείται μηνιαίως και αναδρομικά από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

19Πότε δεν χορηγείται η προκαταβολή;

Η προκαταβολή έναντι ποσού σύνταξης δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

α. όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια,

β. όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας,

γ. όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή των Διακρατικών Συμβάσεων.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

20Είναι η προκαταβολή έναντι ποσού σύνταξης ακατάσχετη;

Η παροχή της προκαταβολής σύνταξης είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά σύνταξης που θα σας χορηγηθούν με την έκδοση προσωρινής ή και οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης μελλοντικά. Τυχόν οφειλές στον e-ΕΦΚΑ δεν παρακρατούνται από το ποσό της προκαταβολής, αλλά από τα ποσά της προσωρινής και της οριστικής σύνταξης. Επί του μηνιαίως καταβαλλόμενου ποσού επιβάλλονται οι νόμιμες επί των συντάξεων κρατήσεις.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

21Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν δικαιωθώ σύνταξης και λαμβάνω προκαταβολή;

Σε περίπτωση που δεν δικαιωθείτε σύνταξη, τα ποσά που σας έχουν καταβληθεί αχρεωσθήτως, αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και, σε κάθε περίπτωση, δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά που θα σας καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστείτε δικαιούχος συνταξιοδοτικής παροχής.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

22Τι αφορά η διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης (fast track);

Τα άρθρα 48-54 του Ν.4921/2022 εισάγουν ρυθμίσεις, με τις οποίες επιταχύνεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων συνταξιοδότησης όλων των κατηγοριών (δηλαδή λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα - μισθωτών ελεύθερων επαγγελματιών - ή στο Δημόσιο, πλην εκείνων που εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Διμερών Συμβάσεων), ιδίως αυτών που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 17 του Ν. 4670/2020.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

23Πότε εφαρμόζεται η διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης;

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) εφαρμόζει την διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Η έναρξη επεξεργασίας της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης, δεν ταυτίζεται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για τις περιπτώσεις:

α) όπου οι οφειλές του υποψήφιου συνταξιούχου στο Φορέα υπερβαίνουν τα όρια που θέτει το άρθρο 61 του Ν. 3863/2010, οπότε η τρίμηνη προθεσμία εκκινεί μετά την εξόφληση της υπερβαίνουσας οφειλής ή την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας που έχει ταχθεί προς τον σκοπό αυτό

β) όπου προϋπόθεση για την χορήγηση σύνταξης είναι η απόδειξη ποσοστού αναπηρίας, οπότε η τρίμηνη προθεσμία εκκινεί μετά την οριστικοποίηση της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

24Έχω καταθέσει αίτηση για σύνταξη πριν τις 31/03/2022. Πρέπει να προβώ σε κάποιες ενέργειες;

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως 31/03/2022, βάσει των διατάξεων του Ν.4921/2022, είναι εν δυνάμει ώριμες και ο Φορέας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης απόφασης συνταξιοδότησης, χωρίς την αναμονή παρέλευσης τριμήνου και χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από εσάς.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

25Έχω καταθέσει αίτηση για σύνταξη μετά τις 01/04/2022. Σε ποιές ενέργειες πρέπει να προβώ;

Εφόσον έχετε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από 01/04/2022 και μετά, η αίτησή σας θα κριθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4921/2022 μετά την παρέλευση τριμήνου. Οφείλετε να:
α) προσκομίσετε τα φυσικά παραστατικά που τεκμηριώνουν τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης που έχετε δηλώσει, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης
β) καταθέσετε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο -πλην αυτών που αφορούν τεκμηρίωση χρόνου ασφάλισης. 

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τη τελευταία ημερολογιακή ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, επί ποινή απόρριψης της αίτησης αυτής στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία με υπαιτιότητά σας. 

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και λόγω θανάτου δεν υπάρχει ενιαία προθεσμία, όσον αφορά το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η υποβολή δικαιολογητικών πραγματοποιείται μόνο μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ – Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας, όπου μπορείτε να επισυνάψετε και να αποστείλετε όλα τα σχετικά αρχεία ακόμα και πριν την ανάκτηση της αίτησης από την αρμόδια δομή. Επισημαίνουμε ότι δεν είναι εφικτή η δια ζώσης κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια δομή του φορέα, καθόσον το αίτημα συνταξιοδότησής σας, δύναται να καταχωρηθεί στην ροή διεκπεραίωσης του συστήματος e-ΕΦΚΑ, μόνο μετά την ολοκλήρωση των προκαθορισμένων ελέγχων για την δρομολόγηση του αιτήματος και αφορούν τον έλεγχο οφειλών, άντλησης γνωμάτευσης ΚΕΠΑ και εξαιρέσεων αυτοματοποίησης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

26Ποιές υποχρεώσεις έχω εάν η συνταξιοδοτική μου απόφαση εκδοθεί μέσω της Fast Track διαδικασίας;

α) Εάν είχατε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 31/03/2022 και η απόφαση εκδόθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 48-54 του Ν. 4921/2022, έχετε την υποχρέωση να διατηρήσετε όλα τα έγγραφα στοιχεία που τεκμηριώνουν τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης που είχατε δηλώσει στην αίτησή σας, κατά την διαδικασία της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν.4670/2020, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4921/2022. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης από μέρους σας, η εκδοθείσα πράξη απονομής σύνταξης θα μεταρρυθμιστεί αναλόγως ή θα ανακληθεί κατά περίπτωση.

β) Εάν είχατε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από 01/04/2022 και μετά και η απόφαση εκδόθηκε μέσω της ταχείας διαδικασίας, που προβλέπουν τα άρθρα 48-54 του Ν. 4921/2022, έχετε την υποχρέωση να διατηρήσετε όλα τα έγγραφα στοιχεία που τεκμηριώνουν τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης που είχατε δηλώσει στην αίτησή σας, κατά την διαδικασία της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν.4670/2020, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

 

27Οι συντάξεις που εκδίδονται από τον Φορέα με την διαδικασία ταχείας απονομής, είναι οριστικές;

Οι συντάξεις που απονέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν. 4921/2022 είναι οριστικές, αλλά ο Φορέας θα προχωρήσει εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών στον επανέλεγχο αυτών που ενέχεται να οδηγήσει στην ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της πράξης απονομής σύνταξης και την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.
Οι έλεγχοι για τις πράξεις απονομής σύνταξης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 4921/2022 πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τριετίας από την έκδοση της πράξης και αποκλείονται σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πενταετίας.
Αντίστοιχα οι έλεγχοι για τις πράξεις απονομής σύνταξης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 4921/2022 πρέπει να ολοκληρωθούν εντός πενταετίας από την έκδοση της πράξης και αποκλείονται σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δεκαετίας από ψηφίσεως του Ν. 4921/2022.
Επισημαίνεται ότι οι δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί και δεν αποκλείεται έλεγχος σε περίπτωση που η πράξη απονομής σύνταξης εκδόθηκε βάσει πλαστών ή αναληθών στοιχείων, τα οποία υποβλήθηκαν εν γνώση σας για την πλαστότητα ή της αναλήθειά τους.
Προκειμένου να μην ανακληθεί ή μεταρρυθμιστεί η πράξη απονομής σύνταξης, έχετε την δυνατότητα να καλύψετε, δια της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, διαφορές ασφαλιστικού χρόνου που προκύπτουν από τον έλεγχο μέχρι δύο (2) έτη όταν αυτό είναι απαραίτητο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού σας δικαιώματος.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

28Η συνταξιοδοτική μου απόφαση εκδόθηκε με την διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης. Υπόκειται σε ένδικα μέσα;

Οι συντάξεις που απονέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν. 4921/2022 είναι οριστικές και υπόκεινται σε ένδικα μέσα. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, ο έλεγχος που θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία θα αφορά εάν τηρήθηκε ορθά η διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 4921/2022 και όχι τα πραγματικά στοιχεία (χρόνος ασφάλισης/ποσό σύνταξης). 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

29Μπορώ να αιτηθώ τη μη εφαρμογή του Ν. 4921/2022 για την επεξεργασία του αιτήματός μου;

Όχι. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Αστικού Κώδικα, «η ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή κανόνων δημόσιας τάξης». Στον χώρο του Δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, η ιδιωτική βούληση δεν δύναται να αποκλείσει ή να ρυθμίσει διαφορετικά την έννομη σχέση που ρυθμίζεται από τις διατάξεις δημόσιας τάξης, όπως είναι οι περί κοινωνικής ασφάλισης διατάξεις, με αποτέλεσμα να είναι ανίσχυρη η παραίτηση από την αξίωση περί απονομής ασφαλιστικών παροχών, με τη συναίνεση του διοικούμενου για ανάκληση ευμενούς γι' αυτόν νόμιμης διοικητικής πράξης. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

30Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία μου; 

Για να πιστοποιηθεί η αναπηρία σας, θα πρέπει να εξεταστείτε από τα ΚΕ.Π.Α. υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας». Στη συνέχεια μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση σύνταξης στον e-ΕΦΚΑ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/03/2023)

31Χρειάζεται να μου χορηγηθεί παραπεμπτικό από τον Φορέα;

Από τις 16/09/2022 και μετά, καταργήθηκε η έκδοση παραπεμπτικού από τον Φορέα, καθώς και η υποχρέωση πληρωμής οποιουδήποτε παραβόλου, προκειμένου να εξεταστείτε από το ΚΕ.Π.Α. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

32Πότε θα πρέπει να υποβάλω αίτηση για σύνταξη λόγω αναπηρίας;

Η σχετική αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας στον Φορέα μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας στην «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας», χωρίς να περιμένετε την έκδοση της Γ.Α.Π.Α.
Όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης της σύνταξής σας, σας γνωρίζουμε ότι:
α) Εάν η αίτηση για σύνταξη λόγω αναπηρίας στον e-ΕΦΚΑ, υποβληθεί στο διάστημα μεταξύ της  αίτησής σας στα ΚΕΠΑ και μέχρι 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α., ως ημερομηνία έναρξης της σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την πιστοποίηση αναπηρίας. 
β) Εάν έχετε υποβάλει αίτηση στον ΟΠΕΚΑ και αυτή απορριφθεί, εφόσον η αίτηση για σύνταξη λόγω αναπηρίας στον e-ΕΦΚΑ, υποβληθεί μέσα σε 6 μήνες από την κοινοποίηση απόρριψης της αίτησής σας από τον ΟΠΕΚΑ, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ξεκινήσουν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την πιστοποίηση αναπηρίας.
Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, ως έναρξη καταβολής της σύνταξης, θα λογίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για χορήγηση σύνταξης στον e-ΕΦΚΑ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/03/2023)

33Λαμβάνω σύνταξη αναπηρίας, η οποία λήγει σε έξι μήνες, τι πρέπει να κάνω για να εξεταστώ από το ΚΕ.Π.Α. προκειμένου να παραταθεί η σύνταξή μου; 

Τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της προηγούμενης Γ.Α.Π.Α. θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση παράτασης στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας, προκειμένου να εξεταστείτε από το Κ.Ε.Π.Α και να λάβετε νέα Γ.Α.Π.Α. για την πιστοποίηση του νέου ποσοστού αναπηρίας. Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση παράτασης στην αρμόδια δομή του e-ΕΦΚΑ.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

34Είμαι χήρα/ος  θανόντα/σης ασφαλισμένου/εργαζόμενου. Τι αίτηση  πρέπει να υποβάλω;  

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

35Είμαι χήρα/ος ασφαλισμένου/ης,  που έχει υποβάλει αίτημα σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας. Τι αίτηση  πρέπει να υποβάλω;

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου. Η αίτηση μεταβίβασης μπορεί να υποβληθεί ανεξάρτητα από το αν έχει εκδοθεί απόφαση απονομής σύνταξης του θανόντα. Θα τεθεί εκτός αυτόματης διαδικασίας και ο αρμόδιος εισηγητής θα εκδώσει πρώτα την απόφαση λόγω γήρατος ή αναπηρίας του θανόντα και στη συνέχεια θα εκδοθεί απόφαση μεταβίβασης της σύνταξης.  
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

36Είμαι χήρα/ος θανόντα/σης, συνταξιούχου γήρατος ή αναπηρίας. Τι αίτηση πρέπει να υποβάλω;

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

37Είμαι χήρα/ος  συνταξιούχος τ. ΟΓΑ. Μπορώ να υποβάλω αίτημα σύνταξης λόγω θανάτου του/της συζύγου μου;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου του/της συζύγου σας. Στην περίπτωση όμως που δικαιωθείτε συντάξεως, οφείλετε να ενημερώσετε το Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμών Συντάξεων της δομής του Φορέα που ανήκετε βάσει μόνιμης κατοικίας, προκειμένου να διακοπεί η παροχή της βασικής σας σύνταξης τ. ΟΓΑ από την πρώτη του επόμενου μήνα κατά την οποία λάβατε την σύνταξη λόγω θανάτου.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

38Πως μπορώ να παρακολουθώ την πορεία του συνταξιοδοτικού μου αιτήματος;

Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για την πορεία του συνταξιοδοτικού σας αιτήματος, μετά την υποβολή του, από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, επιλέγοντας από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Συνταξιούχους, την επιλογή «Παρακολούθηση Πορείας Αίτησης Συνταξιοδότησης».  
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

39Μπορώ να υποβάλω αίτημα να εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης άμεσα;

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, που δεν έχει ενταχθεί στην αυτόματη απονομή και έχει παρέλθει τρίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της, θα μπορούσατε να ζητήσετε να εξεταστεί η υπόθεσή σας κατά προτεραιότητα μόνο για σοβαρό λόγο. Μπορείτε να επικαλεστείτε σοβαρούς λόγους υγείας, που έχουν πιστοποιηθεί από γνωμάτευση σε ισχύ, ή ιδιαίτερα σοβαρούς οικονομικούς λόγους σε συνδυασμό με την οικογενειακή σας κατάσταση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζεστε, δεν έχετε τις προϋποθέσεις να λάβετε προσωρινή ή άλλη οριστική σύνταξη και έχετε καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση του αιτήματος επίσπευσης γίνεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης (Γ32/33/1638106/18.12.2017). 
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

40Από πότε αρχίζει να καταβάλλεται η σύνταξη λόγω γήρατος;

Η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Εάν όμως κατά την ημερομηνία κατάθεσης αυτής της αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η έναρξη του δικαιώματος με τα συνεπαγόμενα οικονομικά αποτελέσματα μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Γ.Ε. Σ80/1/16692/8.1.2019)
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

41Από πότε αρχίζει να καταβάλλεται η σύνταξη λόγω αναπηρίας;

Ως ημερομηνία έναρξης της παροχής (εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις), λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση για χορήγηση παροχής από τον Φορέα μέσα σε:

α) 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α., ή σε
β) 6 μήνες από την κοινοποίηση απόρριψης αίτησης στον ΟΠΕΚΑ (εφόσον έχετε υποβάλει αίτηση και στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.). 

Εφόσον δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, ως έναρξη καταβολής της σύνταξης θα λογίζεται η ηλεκτρονική αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στον e-ΕΦΚΑ.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

42Από πότε αρχίζει να καταβάλλεται η σύνταξη λόγω θανάτου;

Η σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο επήλθε ο θάνατος. Η καταβολή όμως της σύνταξης αυτής δεν δύναται να ανατρέξει σε χρόνο μεγαλύτερο του ενός έτους πριν από το τέλος του μήνα υποβολής της αίτησης για απονομή σύνταξης (Ν. 4554/18-07-2018).
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)

43Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης συνταξιοδότησης;

Μετά την έκδοση εγκριτικής συνταξιοδοτικής απόφασης, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ειδοποιήσετε εγγράφως κάθε αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ:
α) Σε περίπτωση που αναλάβετε εργασία 
β) Εάν λάβετε σύνταξη στο μέλλον από οποιοδήποτε φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
γ) Για οποιαδήποτε μεταβολή της οικογενειακής ή και ασφαλιστικής σας κατάστασης ή των προστατευόμενων προσώπων για τα οποία χορηγούνται παροχές 
δ) Σε περίπτωση αλλαγής της ταχυδρομικής διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας σας.  
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023)