Σχετικά με την ποινική δίωξη μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΑΕΕ

Αθήνα, 19/11/2018

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι ούτε επεδίωξε, ούτε επιθυμεί την ποινική δίωξη μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΑΕΕ που συμμετέχουν στην κατάληψη, σε δομή του ΕΦΚΑ στο Ν.Ηράκλειο Αττικής.
Ό,τι περί του αντιθέτου αναφέρεται από οποιονδήποτε είναι ανακριβές


Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ