Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων του μηνός Οκτωβρίου 2020