Ο ΕΦΚΑ για τον δήθεν επανυπολογισμό των εισφορών

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017

Με αφορμή δημοσιεύματα στα οποία γίνεται εκτενής αναφορά σχετικά με τις εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών και επειδή μέσω αυτών παρέχεται εσφαλμένη πληροφόρηση περί ενδεχόμενου επανυπολογισμού του συνόλου των εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017, δημιουργώντας αδικαιολόγητη ανησυχία στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Η μηχανογραφική απεικόνιση των νέων κανόνων υπολογισμού εισφορών επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών αποτελεί σύνθετη και επίπονη εργασία. Η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί κατά 99%.

Κατά την διαδικασία υπολογισμού των εισφορών εντοπίζονται, όπως ήταν αναμενόμενο, αστοχίες που συνδέονται αφενός με την ενοποίηση Μητρώων των προϋφιστάμενων Φορέων και αφετέρου με τον εντοπισμό των ασφαλιστέων εισοδημάτων των υπόχρεων.

Οι περιπτώσεις αυτές έχουν κωδικοποιηθεί και προωθούνται, κατά περίπτωση, προς επίλυση.

Είναι προφανές ότι σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η σταδιακή εξάλειψη των αστοχιών και η ορθή εισφοροδότηση συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Σε καμία περίπτωση δεν αφορά "τον επανυπολογισμό του συνόλου των εισφορών", οι οποίες στην μεγάλη πλειοψηφία έχουν υπολογισθεί ορθά, ούτε αποσκοπεί "να καλύψει κενά της εισπραξιμότητας", η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία του Φορέα εξελίσσεται πολύ καλά.